Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel
61/2021-2060-4230-AQQ9-ZZ1
198 899,72 € Bactor & Wirney, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AYQ5-ZZ-1
214 339,50 € KRAJN s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
317/2018-2060-2230-R025-ZZ-1
185 000,00 € PANARA, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
267/2022-2060-2063
0,00 € KMET Handlová, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
24. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
275/2022-2060-4110
9 900,00 € Apertis, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. November 2022
Dohoda o splátkach
283/2022-2060-4250
0,00 € Obec Švedlár Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X572-ZZ-1
286 950,00 € SLOFRA s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
400/2021-2060-4236-CCB8
3 300 000,00 € Muehlbauer Technologies s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-API3-ZZ-1
441 065,92 € SK-CONT s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Z082-ZZ-1
177 225,00 € NORDIA s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXF3-ZZ-1
212 207,40 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. November 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
279/2022-2060-2030
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
268/2022-2060-2063
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2022
Uznanie záväzku a Dohoda o splátkach
234/2022-2060-2061
102 222,45 € SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQV4-ZZ-1
33 065,00 € KONEKTING, s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
400/2021-2060-4236-CFZ1
1 115 500,00 € KEREX s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
400/2021-2060-4236-BYW3
10 000 000,00 € Handtmann Kechnec s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-I524-ZZ-1
121 300,00 € Persson s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
274/2022-2060-4271
199 314,93 € Muehlbauer Automation s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. November 2022
Rámcová dohoda
263/2022-2060-1020
30 000,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky