Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
147/2021-2060-4233-BBS4
191 691,95 € Krokava-park, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Kúpna zmluva č. 51/2022
321/2022-2060-2063
28 155,00 € Gootek s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-66
512 671,90 € ISTERMEAT a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-90
119 007,59 € Veolia Energia Slovensko, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-ANN7–ZZ-1
199 999,90 € Jaroslav Fáber FEMONT Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva č. PZ002000128952_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
18/2023-2060-2063
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Kúpna zmluva č. 9/2023
6/2023-2060-2063
10 000,00 € CEMMAC a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWJ2-ZZ-1
156 315,00 € Lipoprint, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-7
150 000,00 € WINDOW GLASS, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-42
150 000,00 € Harmanec-Kuvert spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AHY2-ZZ-1
585 862,90 € CHIRANA Medical, a. s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASA4-ZZ-1
164 430,00 € INTERKOV GROUP, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-32
675 560,00 € FirstFarms Agra M s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-25
Doplnená
222 839,10 € GOHR, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Február 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
217/2022-2060-4250
185 477 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
33/2023-2060-3320
250 645,00 € Múzeum obchodu Bratislava Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
400/2021-2060-4236-CDS9
12 500 000,00 € Porsche Smart Battery Shop s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-20
1 352 000,00 € RIGHT POWER PROJECT 1, j. s. a. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-58
199 482,24 € FORVIN, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. Február 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
3/2023-2060-2063
7 200,00 € BP01 s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky