Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu
91/2023-2060-3310-4
23 200,00 € Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu
91/2023-2060-3310-5
7 000,00 € Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
109/2023-2060-2020
72 600,00 € Energotel, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
96/2023-2060-4110
100 000,00 € Rudné bane, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
97/2023-2060-4110
23 500,00 € Rudné bane, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
98/2023-2060-4110
1 000 000,00 € Rudné bane, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXL8-ZZ-1
134 100,00 € Prisma Engineering s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AIC9-ZZ-1
308 000,00 € ARTRA s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXF3-ZZ-2
177 019,42 € RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X132-ZZ-1
348 615,00 € Kipech Production Hotel, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AZQ5-ZZ-1
252 225,00 € Fragokov – export, výrobné družstvo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
191/2018-2060-2230-S197-ZZ-1
200 000,00 € ALTO Slovakia, spol. s r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
89/2023-2060-1020
160 220,16 € Secure one s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-102
237 457,44 € Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
317/2018-2060-2230-P612-ZZ-1
2 774 211,28 € TATRAVAGÓNKA a.s.; J.R.G. s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
28/2023-2060-2063
750,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASH4-ZZ-1
190 414,20 € FG PROTECH, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AVU9-ZZ-1
173 250,00 € Sladovňa SESSLER, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
25. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQS3-ZZ-1
201 320,00 € ALLMEDIA, spol. s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. Apríl 2023
Dohoda o vysporiadaní záväzkov
81/2023-2060-3214
9 680,00 € REMA works, s.r.o Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky