Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-3
Doplnená
670 305,00 € TKN TRADE, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Príkazná zmluva
29/2023-2060-4250
330,00 € Ing. Arch. Ľuboš Gallo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-55
130 000,00 € V-Real 1 s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-48
143 656,00 € HYZA a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-36
204 709,64 € LOWA PRODUCTION, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-31
746 683,50 € RAJO s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-1
1 500 000,00 € WIND ENERGIE s.ro. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-81
265 000,00 € CE Management s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AMP1-ZZ-1
272 862,50 € KOVAL SYSTEMS, a. s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-18
300 000,00 € Saneca Pharmaceuticals a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-97
127 665,12 € AVC Raková, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-98
127 665,12 € FINALCAST, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-91
821 609,00 € Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-69
118 500,00 € Slavia Production Systems a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
400/2021-2060-4236-CHT6
900 000,00 € Scheuch s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-94
143 000,00 € BOTH real plus, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-51
164 981,44 € ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-17
343 607,28 € ENVIRAL, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Príkazná zmluva
39/2023-2060-4230
1 600,00 € Ing. Jozef Ivanič Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-14
240 000,00 € ECOSTART, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky