Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BBA5-ZZ-1
174 400,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BBF3-ZZ-1
89 811,00 € TIWA s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
105/2018-2060-2230-S429-ZZ-1
391 154,50 € FG PROTECH, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AWQ6-ZZ-1
527 383,33 € Tlačiareň Bardejov, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-APS5-ZZ-1
55 118,72 € EUROCAMP, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Január 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
403/2021-2060-4233-BBN2/1
188 031,75 € eSoft s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-AZU7-ZZ-1
194 099,58 € Strojmacher s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Január 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
61/2021-2060-4230-AWC5/1
194 170,91 € SmartinG, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Január 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ATS5-ZZ-1
178 235,28 € EUROKOV SK, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
284/2022-2060-1080
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Január 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
61/2021-2060-4230-AWX6/1
168 925,00 € NOVING s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Január 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
147/2021-2060-4233-ATX1-ZZ-1
77 406,22 € isu šport, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X583-ZZ-1
313 897,50 € MET-KOV s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X583-ZZ-2
313 897,50 € MET-KOV s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. September 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
241/2022-2060-2030
0,00 € OMNIA 2000 a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2022
Poistná zmluva číslo: 6729000079
311/2022-2060-2010
1 301,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. December 2022
Rámcová poistná zmluva číslo 9059805155
299/2022-2060-2030
2 442,75 € Generali Poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. December 2022
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
289/2022-2060-1015
1 020,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. December 2022
Poistná zmluva č. 5519001906
300/2022-2060-2030
8 489,72 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. December 2022
Poistná zmluva číslo: 1009901286
307/2022-2060-2030
2 713,84 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky