Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZALOZNEHO PRAVA na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AVU3-ZZ-1
55 277,20 € Juraj Bobula Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
5. Október 2023
Uznanie záväzku a Dohoda o splátkach
237/2023-2060-4051
5 815,06 € Kammercial Production s.r.o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
235/2023-2060-2063
Doplnená
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministersvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Z186-ZZ-1
1 500 000,00 € HOLZWOOD s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWT9-ZZ1
196 592,25 € ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
222/2023-2060-2063
10 400,00 € Danfoss Power Solutions a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Október 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 2/2023
260/2023-2060-2063
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
192/2023-2060-4236-1
400 675,00 € SSE - MVE, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W170-ZZ-2
726 434,50 € SILUMA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W170-ZZ-3
723 009,50 € SILUMA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ATK5-ZZ-1
171 633,84 € POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
192/2023-2060-4236-2
261 000,00 € SSE - MVE, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
209/2023-2060-1020
91 607,70 € Centrum polygrafických služieb Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AQT8-ZZ-1
771 385,00 € DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
198/2023-2060-4236-22
180 792,00 € Poľnohospodárske družstvo Hlohovec Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
159/2023-2060-4236-00002
2 487 170,00 € MABPRO, a.s. Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
198/2023-2060-4236-13
359 100,00 € Družstvo Agrospol, družstvo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb v oblasti implementácie Centrálneho ekonomického systému
255/2023-2060-2020
20 400,00 € Ecostella, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-ARC2-ZZ-2
149 197,95 € PENTIMEX s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. September 2023
UZNANIE ZÁVÄZKU a DOHODA O SPLÁTKACH
214/2023-2060-4050
1 144,37 € IMAGINE FILMTECH s. r. o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky