Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V859-ZZ-1
2 923 928,10 € JT-Partner, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V859-ZZ-2
2 923 928,10 € JT-Partner, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
146/2021-2060-4233-ASQ7-ZZ-1
196 641,50 € Marián Onderčin, IZ-KLAMP-TECHNIK Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-BAC1-ZZ-1
124 650,00 € M4 JAJKO, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2022
Rámcová zmluva
308/2022-2060-2120
9 999,72 € Union poisťovňa, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Január 2023
Zmluva o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku
26/2023-2060-2010
3 000,00 € RNDr. Karol Weis, PhD. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
147/2021-2060-4233-AWT5
118 107,50 € J & K TERASA s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Január 2023
Dohoda o sporných nárokoch
20/2023-2060-2060
44 586,45 € Ing. Martin Hlinka Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
105/2018-2060-2230-S429-ZZ-2
391 154,50 € FG PROTECH, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Január 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZALOZNEHO PRAVA na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQJ9-ZZ-1
51 165,75 € Mária Tomišová TOMAR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Január 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZALOZNEHO PRAVA na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQT2-ZZ-1
175 219,00 € ADRA ATTIS, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V863-ZZ-1
119 002,50 € IMPORT s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Január 2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
5/2023-2060-2063
74 400,00 € Ing. Ján Mádela Slovenská republika v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
19. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BBA5-ZZ-1
174 400,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BBF3-ZZ-1
89 811,00 € TIWA s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
105/2018-2060-2230-S429-ZZ-1
391 154,50 € FG PROTECH, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AWQ6-ZZ-1
527 383,33 € Tlačiareň Bardejov, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-APS5-ZZ-1
55 118,72 € EUROCAMP, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Január 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
403/2021-2060-4233-BBN2/1
188 031,75 € eSoft s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-AZU7-ZZ-1
194 099,58 € Strojmacher s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky