Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. 403/2021-2060-4233-BIM4-ZZ-1
403/2021-2060-4233-BIM4-ZZ-1
102 567,00 € Chester s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-73
296 000,00 € IFN Team s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-ARC2-ZZ-1
149 197,95 € PENTIMEX s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-APT9-ZZ-1
171 445,00 € Thermal+ s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo a poskytnutí služieb
90/2023-2060-4050
65 400,00 € JUMP soft a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W250-ZZ-1
100 345,50 € Zlievareň presných odliatkov, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Máj 2023
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2023
110/2023-2060-2010
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Máj 2023
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023
111/2023-2060-2010
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-ASV2-ZZ-1
128 094,15 € GRAND-MS, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
92/2023-2060-4110
160 385,90 € Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
93/2023-2060-4110
14 686 211,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Máj 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-AST2-ZZ-1
200 000,00 € UEZ s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
10. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-F944-ZZ-1
186 485,00 € Kimberley s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-59
206 151,63 € Vertiv Slovakia, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na nehnuteľnosti
146/2021-2060-4233-AUJ1-ZZ-1
140 673,93 € ROTAX-ARCH spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
10. Máj 2023
Príkazná zmluva
115/2023-2060-2090
300,00 € Ing. Miroslav Koša Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Máj 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASZ7-ZZ-1
92 236,50 € Martin Bicko Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu
91/2023-2060-3310-1
9 900,00 € Združenie na ochranu práv občana - AVES Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu
91/2023-2060-3310-2
21 900,00 € Združenie FÉNIX Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu
91/2023-2060-3310-3
25 000,00 € OMBUDSPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky