Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X603-ZZ-1
152 716,04 € Xepap, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
1. Február 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
2/2024-2060-2063
1 505,00 € Štefan Kumorovitz a manželka Ing. Katarína Kumorovitzová SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
31. Január 2024
ZMLUVA O DIELO
9/2024-2060-4060
31 783,20 € HES – COMGEO, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AQK7-ZZ-1
879 713,70 € M - D - J, spol. s r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
31. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWD3-ZZ-1
80 537,50 € VJP SK, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
29. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X582-ZZ-1
368 471,25 € DOBROTA, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
26. Január 2024
Kúpna zmluva č. 46/2023
341/2023-2060-2063
675,92 € Ing. Branislav Macúch Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
334/2023-2060-2063
3 769,00 € Pavol Skála, Andrea Pontikis, Roman Žilák, Jaroslav Baran, Gabriel Bartoš Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
146/2021-2060-4233-ASZ6-ZZ-1
93 402,90 € AMM PREŠOV, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
26. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXR6-ZZ-1
265 275,00 € SUPRATEK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
25. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BBG7-ZZ-1
106 893,00 € Marian Medveď - EUROP-AUTOPNEU Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
24. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASN1-ZZ-1
194 700,00 € MIHOPOL, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
23. Január 2024
DELIMITAČNÝ PROTOKOL č. 1/2024
3/2024-2060-2063
0,00 € Obec Cífer SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
23. Január 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
191/2018-2060-2230-S651/1
51 447,50 € NEXT LIGHT s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
22. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ARX3-ZZ-1
200 000,00 € HP Steel SK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
19. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQT4-ZZ-1
129 540,00 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
19. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
350/2023-2060-2063
717,75 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQH9-ZZ-1
195 729,50 € Lesagro, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
15. Január 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1/2024-2060-1010
1 600,00 € Ing. Ivan Šramko Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. Január 2024
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby
11/2024-2060-1090
111 840,00 € GenConsulting s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky