Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-110
380 225,22 € SKK-REAL s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Apríl 2023
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
104/2023-2060-2012
298 952,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Apríl 2023
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
105/2023-2060-2012
136 480,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASR8-ZZ-1
189 297,00 € Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Apríl 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na nehnuteľnosti č. 147/2021-2060-4233-ATN3-ZZ-1
147/2021-2060-4233-ATN3-ZZ-1
199 805,76 € AM HOTELS s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Y899-ZZ-1
382 375,00 € CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXU2-ZZ-1
168 745,50 € Karel Neuner D.E.E.P. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 14/2023
23/2023-2060-2063
2 726,00 € Mestská časť Bratislava - Vrakuňa SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-82
192 000,00 € PREŠOVSKÁ 1st,s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
322/2018-2060-2230-R196-ZZ-1
285 975,00 € ABILITY, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
17. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BAS5-ZZ-1
137 349,90 € Gabriel Molnár Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
17. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
72/2023-2060-3230
0,00 € Circular Slovakia Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
88/2023-2060-2020
0,00 € VNET a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. Apríl 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
147/2021-2060-4233-ATL3/1
37 582,85 € CoolTour.sk s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
13. Apríl 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
77/2023-2060-4200
24 120,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQW9-ZZ-1
160 650,00 € PLT SK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
12. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 8/2023
12/2023-2060-2063
1 200,00 € Jednota Sokol Slovenská Ľupča a Obec Slovenská Ľupča SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
11. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
317/2018-2060-2230-T343-ZZ-3
659 035,96 € ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Apríl 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
71/2023-2060-4271
326 633,39 € HYCA s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-88
374 371,42 € ruminer s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky