Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Poistná zmluva č. 315.123
333/2023-2060-2010
0,00 € MetLife Europe Insurance designated activity company konajúca prostredníctvom MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZALOZNEHO PRAVA na hnuteľné veci
146/2021-2060-4233-AXM9-ZZ-1
118 474,85 € Milksan, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
27. December 2023
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby
337/2023-2060-1090
93 121,20 € Eviden Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
339/2023-2060-4200
11 499 983,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. December 2023
Kúpna zmluva č. 44/2023
330/2023-2060-2063
52 000,00 € prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASV7-ZZ-2
197 834,90 € Mária Vyšovská - MARIANNA Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
338/2023-2060-4200
403 999 677,93 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
145/2021-2060-4233-ATM4/1
172 577,47 € STAV-MAJO s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X499-ZZ-1
195 750,00 € DIZETA SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
312/2023-2060-4231-00001
5 246 250,26 € NAFTA, a.s. Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W010-ZZ-1
878 850,00 € MACH TRADE, spol. s r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASY7-ZZ-1
108 375,00 € S L O V B Y S , s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
317/2023-2060-4271
160 735,20 € Porsche Werkzeugbau s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
319/2023-2060-4271
1 000 000,00 € SPINEA, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2023
Zmluva o zhotovení diela
283/2023-2060-3330
4 830,00 € EWORKS.sk s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W271-ZZ-1
1 391 250,00 € TOSIT s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AII6-ZZ-1
738 298,66 € Gasparik, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-APV7-ZZ-1
116 416,00 € ELMAR Color s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-L922-ZZ-1
200 000,00 € SILVERMAN, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
313/2023-2060-4110
450 000,00 € Rudné bane, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky