Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-50
115 431,86 € Inergy, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-68
240 000,00 € WERTHEIM Administration, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-74
170 382,00 € RONA, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Marec 2023
Príkazná zmluva
61/2023-2060-2090
700,00 € Ing. Ľubomír Špirko Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Marec 2023
Príkazná zmluva
60/2023-2060-2090
700,00 € Ing. arch. Pavol Pokorný Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Marec 2023
Príkazná zmluva
65/2023-2060-2090
700,00 € Doc. Ing. arch. Marián Malovaný, PhD. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Marec 2023
Príkazná zmluva
66/2023-2060-2090
700,00 € Ing. arch. Martin Ďurík Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-96
546 750,00 € Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-113
402 989,65 € Trnavská ekologická spoločnosť, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-111
196 608,05 € Röchling Automotive Slovakia s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-99
1 600 000,00 € Solárny východ, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-52
160 000,00 € Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-3
670 305,00 € TKN TRADE, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Príkazná zmluva
29/2023-2060-4250
330,00 € Ing. Arch. Ľuboš Gallo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-55
130 000,00 € V-Real 1 s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-48
143 656,00 € HYZA a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-36
204 709,64 € LOWA PRODUCTION, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-31
746 683,50 € RAJO s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-1
1 500 000,00 € WIND ENERGIE s.ro. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-81
265 000,00 € CE Management s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky