Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
309/2023-2060-4271
1 000 000,00 € PCA Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
302/2023-2060-4271
163 255,65 € KAMAX Fasteners s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. December 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
315/2023-2060-4050
5 999,77 € FEELING, spol. s r.o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AIG7-ZZ-1
497 460,00 € Infoland s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. December 2023
Licenčná zmluva na používanie databázy
316/2023-2060-4270
82 800,00 € Bureau van Dijk Editions Electroniques Sarl Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-APU6-ZZ-1
632 500,20 € Eco-Pack a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AIK2-ZZ-1
209 280,00 € FOURLEAF, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby
271/2023-2060-4130
568 980,00 € SPP – distribúcia, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. December 2023
Kúpna zmluva č. 15/2023
85/2023-2060-2063
14 980,00 € Mesto Ružomberok Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
101/2023-2060-4250/ZZ-2
Doplnená
0,00 € Záložca: Jana Kiteou, Záložný dlžník: Penzión Energetik s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na nehnuteľnosti
101/2023-2060-4250/ZZ-1
Doplnená
0,00 € Penzión Energetik s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva č. 46/2022 o prevode pozemku pod bytovým domom
179/2022-2060-2063
779,00 € Janka Dúhová, Danka Skokanová, Vladimír Lámer, Rastislav Mokoš, Róbert Skokan SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
5. December 2023
Zmluva č. 47/2022 o prevode priľahlého pozemku k bytovému domu
180/2022-2060-2063
434,00 € Janka Dúhová, Danka Skokanová, Vladimír Lámer, Rastislav Mokoš, Róbert Skokan SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
4. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-APT1-ZZ-1
1 495 883,33 € Syráreň Havran, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
198/2023-2060-4236-9
542 339,85 € Green Gas Corp. s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. November 2023
Servisná zmluva / Rámcová zmluva o poskytovaní služieb údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry FABASOFT
298/2023-2060-2020
1 114 200,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
311/2023-2060-4231-00003
4 999 999,98 € Bizzcom s.r.o. Úrad vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. November 2023
DOHODA O UROVNANÍ
280/2023-2060-2063
2 600 000,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Slovenská republika – zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V185-ZZ-1
401 175,00 € Stolárstvo u Kunaja, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
29. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AQU1-ZZ-1
128 695,00 € DYNAMAX, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika