Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AMP1-ZZ-1
272 862,50 € KOVAL SYSTEMS, a. s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-18
300 000,00 € Saneca Pharmaceuticals a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-97
127 665,12 € AVC Raková, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-98
127 665,12 € FINALCAST, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-91
821 609,00 € Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-69
118 500,00 € Slavia Production Systems a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
400/2021-2060-4236-CHT6
900 000,00 € Scheuch s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-94
143 000,00 € BOTH real plus, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-51
164 981,44 € ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-17
343 607,28 € ENVIRAL, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Príkazná zmluva
39/2023-2060-4230
1 600,00 € Ing. Jozef Ivanič Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-14
240 000,00 € ECOSTART, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-118
260 000,00 € BSH Drives and Pumps s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-34
120 000,00 € MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Z225-ZZ-1
188 825,85 € CH – PRINT a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-33
215 337,45 € MILK-AGRO, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-2
150 000,00 € VAMEX, a.s., Košice Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-70
395 000,00 € BAMIPA, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-85
301 158,00 € Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na nehnuteľnosti
147/2021-2060-4233-ATG6-ZZ-1
Doplnená
166 447,71 € CASABLANCA BAR Peter Vincze Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky