Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-AUC4-ZZ-1
121 249,03 € AMH METAL, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ATJ6-ZZ-1
188 987,40 € DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
ZMLUVA O VRÁTENÍ ČASTI FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
13/2023-2060-4271
27 534,44 € Mesto Hnúšťa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
ZMLUVA O VRÁTENÍ ČASTI FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
14/2023-2060-4271
75 217,72 € Mesto Hnúšťa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-23
1 075 500,00 € SIHOTPARK s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X480-ZZ-1
1 285 134,95 € Albéa Slovakia, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXX5-ZZ-1
622 350,00 € LUKAMASIV s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 13/2023
32/2023-2060-2063
622,50 € Západoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023
7/2023-2060-2063
5 088,00 € Milan Čellár SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
31. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
317/2018-2060-2230-R428–ZZ-2
807 500,00 € MERTC s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4236-106
202 218,86 € Domäsko, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-I154-ZZ-1
120 466,50 € MIDOPO s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
30. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 50/2022
320/2022-2060-2063
5 000,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-APN6-ZZ-1
240 170,00 € TOP REFAL obaly, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V653-ZZ-1
495 560,60 € CRT ELECTRONIC s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V653-ZZ-2
495 560,60 € CRT ELECTRONIC s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AWA1-ZZ-1
309 787,32 € PÖTTINGER STROJE, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-75
3 000 000,00 € VE Telek s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-40
190 457,07 € Enviroterm, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
37/2023-2060-2063
359,72 € Juraj Chudý, Ivan Magát a manželka Marcela Magátová, Anton Jaško, Anna Somsedíková, Mária Kňazeová, Helena Magátová SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR