Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-118
260 000,00 € BSH Drives and Pumps s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-34
120 000,00 € MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Z225-ZZ-1
188 825,85 € CH – PRINT a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-33
215 337,45 € MILK-AGRO, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-2
150 000,00 € VAMEX, a.s., Košice Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-70
395 000,00 € BAMIPA, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-85
301 158,00 € Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na nehnuteľnosti
147/2021-2060-4233-ATG6-ZZ-1
Doplnená
166 447,71 € CASABLANCA BAR Peter Vincze Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-38
175 294,80 € CHIRANA T.Injecta, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-63
440 000,00 € Medline Assembly Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-103
1 600 000,00 € IN-PARKETY, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-89
249 263,41 € VALTEC spol.s r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-53
378 500,00 € Slovenská Grafia a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASW1-ZZ-1
184 376,70 € M-PEK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-8
287 852,40 € BOPE Steel s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-13
168 011,40 € Slovenské liehovary a likérky, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-37
450 000,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQS6-ZZ-1
138 390,00 € i2-industrial innovations, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
146/2021-2060-4233-BAI2-ZZ-1
198 478,43 € Tempesta, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o spolupráci
258/2022-2060-4110
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky