Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AWJ5-ZZ-1
99 675,00 € LUNA - PLOTY, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXA9-ZZ-1
291 060,00 € SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
192/2023-2060-4236-7
634 500,00 € ZSE MVE s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. September 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASX9-ZZ-3
200 000,00 € B & B autoslužby, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-F850-ZZ-2
200 000,00 € ICT industrial construction technologies s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
192/2023-2060-4236-8
387 000,00 € ZSE MVE s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X612-ZZ-1
1 784 685,00 € INFINITY GROUP a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
254/2023-2060-1014
0,00 € Ing. Martin Hypký, MBA Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
240/2023-2060-1014
0,00 € Ing. Dušan Duffek Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
248/2023-2060-1014
0,00 € Mgr. Michaela Seifertová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
258/2023-2060-1014
0,00 € Michaela Kršková Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
249/2023-2060-1014
0,00 € Mgr. Martin Seman Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
253/2023-2060-1014
0,00 € Mgr. Ing. Miloslav Durec Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
246/2023-2060-1014
0,00 € Karol Jakubík Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
250/2023-2060-1014
0,00 € JUDr. Zuzana Vozár Kakaščíková, MBA Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
256-2023-2060-1014
0,00 € Sven Neirynck Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o spolupráci
247/2023-2060-1014
0,00 € Ing. Adrián Jenčo, MBA, LL.M. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. September 2023
Dohoda o refundovaní finančných prostriedkov
257/2023-2060-1014
0,00 € Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Štokholme Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. September 2023
Kúpna zmluva č. 39/2023
204/2023-2060-2063
3 470,00 € Patrik Križan SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
21. September 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
233/2023-2060-4050
36 062,00 € MALKIA, s.r.o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky