Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Agreement
304/2022-2060-2060
5 000 000,00 € BTS Holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1171
5 000,00 € Slovak Business Agency a be open s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1172
12 900,00 € Slovak Business Agency a EDUVISION s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
51/2022-2060-3220-1175
5 364,00 € Slovak Business Agency a Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1181
6 840,00 € Slovak Business Agency a PYRODYN spiš s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1173
25 000,00 € Slovak Business Agency a Eduworld, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1180
6 750,00 € Slovak Business Agency a Mgr. Mária Krkošková, PhD. - EDUMARY Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V629-ZZ-1
424 575,00 € Cronson, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASV5-ZZ-1
159 300,00 € JONA s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
147/2021-2060-4233-ASB7-ZZ-1
67 995,58 € SIMpakt, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1170
9 410,00 € Slovak Business Agency a Anzio s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1178
5 000,00 € Slovak Business Agency a Lnatura, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1179
4 500,00 € Slovak Business Agency a MEDEKO CAST s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
251/2022-2060-3220-1177
3 505,00 € Slovak Business Agency a Jana Šillerová – Vzdelávanie, ktoré baví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 44/2022
177/2022-2060-2063
414,00 € Tomáš Spišiak, Ing. Renáta Krause Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1. December 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
146/2021-2060-4233-AUA6/1
179 418,97 € GAMAD, s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. November 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AHP5-ZZ-1
144 821,70 € AGROSEV, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. November 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
285/2022-2060-4270
74 520,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
287/2022-2060-2063
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
147/2021-2060-4233-BAC9
178 372,30 € CUSUS, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky