Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-686
6 050,00 € IDEA Space, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-681
6 630,00 € Bolf Kalimbas s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-701
9 000,00 € WEZEO, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-682
7 980,00 € Bunny s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-695
6 308,00 € Nadácia Pontis Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
DAROVACIA ZMLUVA
187/2023-2060-2030
0,00 € Obec Moravské Lieskové –Spojená škola Moravské Lieskové Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. November 2023
GRANT AGREEMENT
310/2023-2060-4120
42 075,00 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
146/2021-2060-4233-ASK2/1
135 974,81 € Redoak, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-ASH1-ZZ-1
530 903,39 € PETRIO, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-688
16 813,00 € JP Dynamics s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-696
10 000,00 € Peter Melek Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-687
6 886,00 € Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-700
11 366,30 € Training & Consulting, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o prevode a vklade akcií
241/2023-2060-1060
0,00 € E.ON First Future Energy Holding B.V., Západoslovenská energetika, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmenená a upravená akcionárska zmluva
242/2023-2060-1060
0,00 € E.ON Slovensko, a.s., E.ON Beteiligungen GmbH, E.ON First Future Energy Holding B.V. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-698
Doplnená
19 989,70 € SKILLFILL s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-699
Doplnená
18 624,00 € SKILLFILL s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-692
9 739,00 € MEA MEDIA, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-685
6 310,00 € Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-691
8 414,00 € Mavio Media s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky