Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-103
1 600 000,00 € IN-PARKETY, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-89
249 263,41 € VALTEC spol.s r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-53
378 500,00 € Slovenská Grafia a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASW1-ZZ-1
184 376,70 € M-PEK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-8
287 852,40 € BOPE Steel s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-13
168 011,40 € Slovenské liehovary a likérky, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-37
450 000,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQS6-ZZ-1
138 390,00 € i2-industrial innovations, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
146/2021-2060-4233-BAI2-ZZ-1
198 478,43 € Tempesta, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o spolupráci
258/2022-2060-4110
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
147/2021-2060-4233-BBS4
191 691,95 € Krokava-park, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Kúpna zmluva č. 51/2022
321/2022-2060-2063
28 155,00 € Gootek s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-66
512 671,90 € ISTERMEAT a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-90
119 007,59 € Veolia Energia Slovensko, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-ANN7–ZZ-1
199 999,90 € Jaroslav Fáber FEMONT Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva č. PZ002000128952_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
18/2023-2060-2063
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Kúpna zmluva č. 9/2023
6/2023-2060-2063
10 000,00 € CEMMAC a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWJ2-ZZ-1
156 315,00 € Lipoprint, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-7
150 000,00 € WINDOW GLASS, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-42
150 000,00 € Harmanec-Kuvert spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky