Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 52/2022
322/2022-2060-2063
160,00 € NELLY Consulting, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Marec 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. 4/2022
319/2022-2060-2063
5 106,16 € SR - Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Dodatok č. 5
64/2023-2060-3200
0,00 € MH Invest II, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
54/2023-2060-2060
17 723,37 € Simona Kalvodová, zastúpená: Advokátska kancelária Matoška, s. r. o. Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
4/2023-2060-2063
Doplnená
23 000,00 € Jaromír Kleinedler Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X507-ZZ-2
265 495,00 € Karol Gejdoš Galia Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Y891-ZZ-1
211 500,00 € SYNKLAD ENERGY, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X579-ZZ-1
259 605,00 € VK-stroj s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-49
576 000,00 € Cosmopo s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Dohoda o splátkach
63/2023-2060-4250
413 000,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
55/2023-2060-2060
7 232,06 € Ján Kosoň, zastúpený: Advokátska kancelária Matoška, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
146/2021-2060-4233-AXJ2/1
117 349,97 € Rusínska chyža s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 12/2023
38/2023-2060-2063
651,00 € Obec Voderady SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
20. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
53/2023-2060-2060
7 232,06 € Ing. Silvia Šablicová, zastúpená: Advokátska kancelária Matoška, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-46
1 169 638,80 € AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-APN3-ZZ-1
395 434,43 € PASTORKALT a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
58/2023-2060-4110
9 000,00 € Paneurópska vysoká škola n.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
56/2023-2060-4060
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-95
236 026,00 € Envirotex, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-27
1 450 000,00 € Enery Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky