Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-20
1 352 000,00 € RIGHT POWER PROJECT 1, j. s. a. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-58
199 482,24 € FORVIN, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. Február 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
3/2023-2060-2063
7 200,00 € BP01 s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-56
355 000,00 € ETAR s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-60
212 939,35 € MAGNA PT s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W150-ZZ-1
194 117,00 € Anton Kajánek – Drevovýroba, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-12
203 161,74 € KOM Polster s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Február 2023
Darovacia zmluva
315/2022-2060-2030
0,00 € Obec Moravany nad Váhom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASX9-ZZ-2
200 000,00 € B & B autoslužby, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Február 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
105/2018-2060-2230-Q618-ZZ-1
274 780,00 € APEKA, s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Február 2023
Príkazná zmluva
10/2023-2060-4250
705,85 € doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. Február 2023
Delimitačný protokol č. 1/2023
1/2023-2060-2063
0,00 € Mesto Handlová Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. Február 2023
Delimitačný protokol č. 9/2022
317/2022-2060-2063
0,00 € Mesto Trenčianske Teplice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AIA9-ZZ-1
1 246 178,50 € Tatranská sladovňa, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre cestnú svetelnú signalizáciu
24/2023-2060-2063
0,00 € NR Invest, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
27/2023-2060-3120
3 690 359,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Február 2023
KONTRAKT na rok 2023
15/2023-2060-2100
Doplnená
5 987 223,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Február 2023
Delimitačný protokol č. 2/2023
8/2023-2060-2063
0,00 € Mesto Turčianske Teplice Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
147/2021-2060-4233-AZX5
38 470,07 € Ing. Szabolcs Kuzma - EVIDENT Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
147/2021-2060-4233-AWG5
94 184,83 € Mgr. Jozef Kramec – EUROMAX Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky