Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
147/2021-2060-4233-AVR7
126 615,43 € Štefan Csank Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXA1-ZZ-1
141 968,40 € E METALL, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-78
583 361,03 € Energo Zúgov s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 6/2023
16/2023-2060-2063
11 011,00 € JUDr. Ján Kertés SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-71
175 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-9
103 603,50 € KMF SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-22
457 524,52 € Priemyselný areál Lúka, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
40/2023-2060-2063
315,00 € Zdenko Tulipán a manželka Lenka Tulipánová Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-29
680 000,00 € Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Delimitačný protokol č. 4/2023
22/2023-2060-2063
0,00 € Obec Voderady SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
10. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-86
145 000,00 € NAFTA a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
45/2023-2060-4230
2 008,00 € Ing. Jozef Ivanič Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Marec 2023
Delimitačný protokol č. 3/2023
21/2023-2060-2063
0,00 € Mesto Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-117
270 828,07 € Mestská elektráreň Nitra, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-83
312 000,00 € NAFTA a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-87
450 000,00 € BILLA s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-119
210 984,42 € FENESTRA Sk, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
30/2023-2060-4234-39
200 000,00 € MECOM GROUP, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. Marec 2023
DELIMITAČNÝ PROTOKOL č. 10/2022
318/2022-2060-2063
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
8. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 11/2023
9/2023-2060-2063
27 700,00 € PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR