Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0234
OPNV/2024/0234
0,00 € Kataiev Oleksii Národný inštitút vzdelávania a mládeže
15. Máj 2024
Dohoda o grante
2023-2-SK02-ESC51-VTJ-000173673
89 837,00 € Expression o.z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
15. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0183 o poskytovaní služieb hodnotiteľa projektov v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0183
2 000,00 € Edita Bednárová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
15. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0186 o poskytovaní služieb hodnotiteľa projektov v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0186
2 000,00 € Občianske združenie Jablonka Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
2024_NIVaM_KGR_045
0,00 € Ministertstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „AUTOMAT"
2024_NIVaM_OVR_046
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „AUTOMAT"
2024_NIVaM_OVR_047
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0029
OPNV/2024/0029
1 320,00 € Jozef Balcerčík Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „AUTOMAT"
2024_NIVaM_OVR_048
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „AUTOMAT"
2024_NIVaM_OVR_049
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0090
OPNV/2024/0090
1 096,00 € Mgr. Ladislav Blaško Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0065
OPNV/2024/0065
200,00 € PhDr. Dagmar Horná, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0155
OPNV/2024/0155
960,00 € Mgr. Ivana Dendys, PhD Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0097
OPNV/2024/0097
1 296,00 € Ing. Anna Ďuricová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0098
OPNV/2024/0098
1 240,00 € Ing. Martina Gánovská Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0035
OPNV/2024/0035
1 152,00 € Mgr. Vladimír Hutár, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0157
OPNV/2024/0157
384,00 € PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0158
OPNV/2024/0158
560,00 € PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0104
OPNV/2024/0104
128,00 € Ing. Mária Kopáčová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0159
OPNV/2024/0159
512,00 € Mgr. Barbora Kopuncová Národný inštitút vzdelávania a mládeže