Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 22/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 22/2024
0,00 € Slovenská cheerleading únia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí odborných konzultácií a mentorovaní tímu hodnotiteľov
2024_NIVAM_NAE_42
7 350,00 € SKok, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí odborných konzultácií a mentorovaní tímu hodnotiteľov
2024_NIVAM_NAE_43
5 100,00 € Ing. Ján Smatana Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_046
0,00 € doc. Mgr. Jana Ambrózová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_012
0,00 € Ing. Beata Menzlová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
2024_NIVaM_OVR_002
0,00 € Dram Art Študio, občianske združenie Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
OPNV/2024/0225
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0225
0,00 € Mgr. Blanka Lehotská, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
OPNV/2024/0223
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0223
0,00 € Dana Trnková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0224
OPNV/2024/0224
0,00 € Ema Ahmed Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0226
OPNV/2024/0226
0,00 € Mgr. Marcela Adamcová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
2024_NIVaM_OVR_001
0,00 € Športový klub plávania a potápania ŽRALOK o.z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Rámcová dohoda
2024_NIVaM_OVR_033
0,00 € Dolphin Central Europe, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
2024_NIVaM_OVR_042
0,00 € ZET dip s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
2024_NIVaM_OVR_043
0,00 € ZET dip s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
31. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní ochranných zabezpečovacích služieb
2024_NIVaM_OVR_041
0,00 € SECURO spol. s r. o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
30. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
2024_NIVaM_KGR_051
0,00 € Slovenská rada rodičovských združení Národný inštitút vzdelávania a mládeže
30. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0030
OPNV/2024/0030
0,00 € Anna Dukesová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
30. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0081
OPNV/2024/0081
0,00 € prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
30. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0134
OPNV/2024/0134
0,00 € Michal Anderle Národný inštitút vzdelávania a mládeže
30. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0063
OPNV/2024/0063
0,00 € Mgr. Laetitia Aubert Národný inštitút vzdelávania a mládeže