Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 1/2024
1/2024
1 200,00 € Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Máj 2024
Zmluva č. 10/2024 o nájme nebytových priestorov
10/2024
1 200,00 € Základná škola s materskou školou Ulica Ivana Krasku 29, Trnava Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Máj 2024
Zmluva č. 5/2024 o nájme nebytových priestorov
5/2024
1 200,00 € Základná škola Jána Amosa Komenského Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0197 o poskytovaní lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0197
7 000,00 € Mgr. Alžbeta Palkoci Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0122
OPNV/2024/0122
760,00 € prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. OPNV/2024/0213 o poskytovaní lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
OPNV/2024/0213
7 000,00 € ASCEND, občianske združenie Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0092
OPNV/2024/0092
760,00 € Martin Brokeš Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0042
OPNV/2024/0042
928,80 € Mgr. Oliver Pitoňák Národný inštitút vzdelávania a mládeže
20. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0009
OPNV/2024/0009
440,00 € PaedDr. Erik Krajinčák Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0102
OPNV/2024/0102
760,00 € Dr. Michal Juríček Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0131
OPNV/2024/0131
720,00 € Ing. Daniel Vašš Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0118
OPNV/2024/0118
192,00 € doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0117
OPNV/2024/0117
250,00 € Puffler Martin Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0105
OPNV/2024/0105
400,00 € Mgr. Lenka Kramarová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0061
OPNV/2024/0061
2 520,00 € Christophe Albert Callant Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. OPNV/2024/0136
OPNV/2024/0136
3 200,00 € PhDr. Katarína Hincová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_045
0,00 € prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_047
0,00 € MSc. Zuzana Bendíková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_050
0,00 € PaedDr. Monika Reiterová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_052
0,00 € Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže