Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 3/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník
ŠŠ - 3/2024
0,00 € Slovenská golfová asociácia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 4/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 4/2024
0,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 5/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 5/2024
0,00 € Slovenský zväz florbalu Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 6/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 6/2024
0,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 7/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 7/2024
0,00 € Národné športové centrum Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 8/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 8/2024
0,00 € Slovenský zväz tanečných športov Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 9/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 9/2024
0,00 € OZ za zdravší život Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 11/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 11/2024
0,00 € Slovenská basketbalová asociácia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 12/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 12/2024
0,00 € Slovenská gymnastická federácia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 13/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 13/2024
0,00 € Slovenský zväz hádzanej Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 14/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 14/2024
0,00 € Slovenský zväz karate Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 15/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 15/2024
0,00 € Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 16/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 16/2024
0,00 € NIE RAKOVINE, o. z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 17/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 17/2024
0,00 € Tréneri v škole - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 18/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 18/2024
0,00 € Slovakia Ring Agency, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 19/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 19/2024
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ – 20/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ – 20/2024
0,00 € SFZ Marketing, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ -21/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ -21/2024
0,00 € Vojenská spoločnosť KARPATY Národný inštitút vzdelávania a mládeže
10. Jún 2024
Dohoda č. ŠŠ - 22/2024 o spolupráci pri usporiadaní a realizácii športovo-kultúrneho podujatia uzatvorená podľa ustanovení §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
ŠŠ - 22/2024
0,00 € Slovenská cheerleading únia Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí odborných konzultácií a mentorovaní tímu hodnotiteľov
2024_NIVAM_NAE_42
7 350,00 € SKok, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže