Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Zmluva o odškodnení
Z-369/A/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Karuna Therapeutics, Inc.
26. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME č. 03/2023/OSM
Z-174/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Medirex, a.s.
10. August 2023
Kúpna zmluva
Z-210/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Centrum príležitostí Valaská - ZMR
9. August 2023
Rámcová kúpna zmluva
Z-360/2023
0,00 € Farby Kušnír s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. August 2023
Rámcová kúpna zmluva
Z-361/2023
0,00 € Farby Kušnír s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. August 2023
Rámcová zmluva
352/2023
0,00 € Setex s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. August 2023
Zmluva o spolupráci
Z-357/2023
Doplnená
0,00 € Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. August 2023
Rámcová dohoda
Z-3532023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. August 2023
Rámcová dohoda
Z-354/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. August 2023
Rámcová dohoda
Z-355/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9. August 2023
Rámcová dohoda
Z-359/2023
0,00 € DUGY plus s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
8. August 2023
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
Z-356/A/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Bc. Michal Micenko
8. August 2023
Zmluva o dielo č. 350/2023
Z-350/2023
0,00 € VILLA PRO s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. August 2023
Zmluva o spolupráci
Z-262/2023
0,00 € Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. August 2023
Zmluva o spolupráci
Z-338/2023
Doplnená
0,00 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. August 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Z-336/2023
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Z-281/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Mgr. Martina Szémanová
27. Júl 2023
Zmluva o dielo
Z-334/2023
0,00 € "BOBOR" -STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z-298/2023
0,00 € MG-Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023 číslo 355/2023
Z-285/2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice