Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
699/2023
1 000,00 € Bc.Valéria Hetflajšová Univerzitná nemocnica Martin
2. Október 2023
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.902/2023
436/2023
0,00 € Commander Services s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
2. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
681/2023
0,00 € Adriana Bíla Univerzitná nemocnica Martin
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb metrologickej kontroly
393/2023
0,00 € Krajspol SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29. September 2023
Kúpna zmluva č.705/2023
695/2023
Doplnená
260 000,00 € NRSYS s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
689/2023
0,00 € MUDr.Daniela Feďáková Univerzitná nemocnica Martin
28. September 2023
Zaistenie služieb pozáručnej podpory, servisu a softwérových aktualizácií systémov
592/2023
20 160,00 € TatraMed Software s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb metrologickej kontroly
395/2023
3 600,00 € Chirosan s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
27. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
317/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Novartis Slovakia s.r.o.
27. September 2023
Zmluva o dielo - osobná dozimetria
396/2023
0,00 € VF, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
27. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
658/2023
0,00 € Viera Hubová Univerzitná nemocnica Martin
26. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
663/2023
0,00 € Pavlína Varsíková Univerzitná nemocnica Martin
22. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
313/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin PPD Investigator Services LLC.,
22. September 2023
Kúpna zmluva č.655/2023
646/2023
18 588,00 € BIOFLEX, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
22. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
657/2023
0,00 € Andrea Hríbová Univerzitná nemocnica Martin
21. September 2023
Dodatok č.3 k Dohode o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
59/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
20. September 2023
Zmluva o zaistení stáže
571/2023
0,00 € Fakultní nemocnice v Motole Univerzitná nemocnica Martin
19. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
664/2023
1 000,00 € Mgr.Natália Juríčková Univerzitná nemocnica Martin
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
265/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzitná nemocnica Martin
14. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
803/2022
0,00 € MEDPACE Clinical Research, LLC Univerzitná nemocnica Martin