Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2019
Servisná zmluva č.490190497 programového vybavenia ZMLUVY
157/2019
1 989,00 € ATLAS consulting spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. Marec 2022
Servisná zmluva č.492220022 programového vybavenia ZMLUVY
55/2022
1 089,00 € ATLAS consulting spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. December 2015
Kúpna zmluva č.1354/2015
1370/2015
59 824,80 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. August 2021
Zmluva o dielo
434/2021
17 280,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
1. August 2014
Kúpna zmluva
757/2014
24 809,00 € ATRIO PLUS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
30. September 2013
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
941/2013
11 400,00 € Autoservis AJETO s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
16. Október 2015
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
995/2015
51 000,00 € Autoservis AJETO s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
16. Október 2015
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
996/2015
30 000,00 € Autoservis AJETO s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
30. September 2013
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
940/2013
103 600,00 € Autoservis AJETO sro. Univerzitná nemocnica Martin
18. Október 2017
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
1182/2017
35 400,00 € Autoservis AJETO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2019
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
527/2019
17 800,00 € Autoservis AJETO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2020
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
355/2020
0,00 € Autoservis AJETO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
114/2022
21 000,00 € Autoservis AJETO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
30. November 2015
Zamestnávateľská zmluva
1163/2015
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Univerzitná nemocnica Martin
19. Október 2012
Dohoda o poskytnutí finančného bonusu č. 000671
896/2012
0,00 € B.Braun Medica s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. Marec 2011
Kúpna zmluva č.000477/12/2011
196/2011
22 393,14 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000507/2011
292/2011
25 305,89 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
22. Júl 2011
Kúpna zmluva č.24062011/2011
690/2011
3 328,80 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
12. Október 2011
Kúpna zmluva č.000497/2011
929/2011
Doplnená
1 490 728,00 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. Október 2011
Dohoda 49/65/30
1028/2011
1 975 520,22 € B.BRAUN Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin