Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
267/2023
45 000,00 € Autoservis AJETO, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
22. Jún 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
323/2023
0,00 € Gabriela Beňová Univerzitná nemocnica Martin
22. Jún 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
324/2023
0,00 € Mária Kozáková Univerzitná nemocnica Martin
21. Jún 2023
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/23/06/01
314/2023
481 364,24 € BFF Central Europe s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
15. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
319/2023
1 000,00 € Bc.Nikola Bíziková Univerzitná nemocnica Martin
15. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
320/2023
1 000,00 € Bc.Kristína Sušienková Univerzitná nemocnica Martin
15. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
321/2023
1 000,00 € Bc.Dominika Kiššová Univerzitná nemocnica Martin
15. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
325/2023
1 000,00 € Bc.Sabína Valocká Univerzitná nemocnica Martin
14. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
316/2023
0,00 € Milan Koreň, Ing.Milada Šimonová, Eva Ličková, Ing.Oľga Híčiková, Ing.Milan Bobuľa Univerzitná nemocnica Martin
6. Jún 2023
Dohoda o uznaní a o splátkach
294/2023
4 124,09 € Mariana Lamošová Univerzitná nemocnica Martin
6. Jún 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
286/2023
0,00 € MUDr.Anna Ďurdíková, PhD. Univerzitná nemocnica Martin
30. Máj 2023
Zmluva
266/2023
0,00 € Bianka Lúdiková Univerzitná nemocnica Martin
30. Máj 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
248/2023
0,00 € Ing.Miroslava Šimeková Univerzitná nemocnica Martin
30. Máj 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
273/2023
0,00 € Mgr.Michaela Babničová Univerzitná nemocnica Martin
26. Máj 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.2/2023
79/2023
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Martin Univerzitná nemocnica Martin
25. Máj 2023
Dohoda o uznaní a o zrážkach zo mzdy
288/2023
2 982,66 € Martina Ivaničová Univerzitná nemocnica Martin
24. Máj 2023
Zmluva o dielo č.184/2023
181/2023
187 608,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
23. Máj 2023
Zmluva o dielo
274/2023
58 212,00 € airo, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
19. Máj 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
61/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin PPD Investigator Services LLC.
11. Máj 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
215/2023
0,00 € MUDr.Dominika Jarošová Univerzitná nemocnica Martin