Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2180/2022
0,00 € Mgr. Petra Zichová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2048/2022
0,00 € Mgr.Kristína Betušová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2181/2022
0,00 € Mgr. Lukáš Blahút Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2182/2022
0,00 € Erika Pavlíková Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2049/2022
0,00 € Ingrid Vaššová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2183/2022
0,00 € Bronislava Štefanicová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2050/2022
0,00 € Valéria Barátová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2184/2022
0,00 € Veronika Záthurecká Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2051/2022
0,00 € Lenka Durešová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2185/2022
0,00 € Alena Mundierová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2052/2022
0,00 € Ľubica Šuhajdová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2186/2022
0,00 € Ľubica Feriančiková Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2053/2022
0,00 € Bc.Kristína Dudášová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2187/2022
0,00 € Lucia Špániková Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2054/2022
0,00 € Slávka Čanálošiová Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2188/2022
0,00 € Erika Rusnáková Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2055/2022
0,00 € Bc.Daniela Valková Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2189/2022
0,00 € Vladimíra Halusková Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2056/2022
0,00 € Jana Tupá Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2057/2022
0,00 € Ľubica Blahušiaková Univerzitná nemocnica Martin