Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí právnej služby.
115/2021
0,00 € Advokátska kancelária: JUDr. Jozef Gobl - advokát Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. November 2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/RÚVZ Košice.
114/2021
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. November 2021
Zmluva o spolupráci - UpDarček.
112/2021
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
12. November 2021
Zmluva o odbornej praxi - Bc. Simona Miškárová
110/2021
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Bc. Miškárová Simona
12. November 2021
Zmluva o odbornej praxi - Bc. Michaela Dovhunová.
111/2021
30,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Bc. Dovhunová Michaela
10. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
109/2021
86 252,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
10. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
108/2021
272 390,40 € LABO - SK, s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. November 2021
Zmluva o odbornej praxi.
107/2021
24,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MUDr. Fabianová Katarína
8. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
106/2021
60 354,00 € Ecotest, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
8. November 2021
Kúpna zmluva - prístrojové vybavenie s príslušenstvom.
105/2021
117 204,00 € GeneTICA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
3. November 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
100/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Technická univerzita v Košiciach, Stavebná Fakulta
22. Október 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
104/2021
242,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Bankov, a. s.
19. Október 2021
Zmluva o poskytovaní služieb.
102/2021
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. Október 2021
Zmluva o poskytovaní právnej služby.
103/2021
Doplnená
0,00 € Advokátska kancelária: JUDr. Jozef Gobl - advokát Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
11. Október 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
101/2021
424,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o.
23. September 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
95/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským-Szent Efrém egyházi óvoda
23. September 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
96/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Unomedical s.r.o.
21. September 2021
Darovacia zmluva.
99/2021
2 000,00 € Nemocnica Poprad, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
16. September 2021
Zmluva o odbbornej praxi - MUDr. Ivana Peľová.
97/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
16. September 2021
Zmluva o odbornj praxi - MUDr. Michal Nemec.
98/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.