Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
41/2021
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach V & A Group spol. s r.o.
15. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
30/2021
1 270,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Vajkovce
12. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
6/2021
4 533,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TRR Centrum Kaluža, s.r.o.
12. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
40/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Tomášikova 31 Košice
12. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb.
43/2021
0,00 € KOLKA s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
9. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
36/2021
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Špeciálna základná škola Vtáčkovce
9. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
39/2021
1 140,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Vyšná Kamenica
3. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
31/2021
1 528,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Zoologická záhrada Košice
24. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
26/2021
545,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach MEDIALYZ, s. r. o.
24. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
29/2021
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čakanovce
23. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
22/2021
372,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
25/2021
388,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Žarnov
23. Február 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021 pre zamestnancov v štátnej službe.
37/2021
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
23. Február 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
38/2021
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Za SS Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
23/2021
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rankovce
22. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
27/2021
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova
22. Február 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SIM Karta: 0911339971
32/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
24/2021
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Rankovce
22. Február 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SIM Karta: 0911339972.
33/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
22. Február 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SIM Karta: 0911339975.
34/2021
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach