Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
75/2021
547,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ihnát Pavol, s.r.o.
10. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
74/2021
358,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Klokočov
10. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
78/2021
364,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Klokočov
10. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
73/2021
716,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Klokočov
4. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
70/2021
502,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestský podnik služieb mesta Strážske
2. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
66/2021
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Klein Ľubomír BUBO
2. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
61/2021
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Illés Pavol
1. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
68/2021
799,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Interhouse Košice, a. s..
1. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
62/2021
167,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Eurobus s.r.o.
28. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
63/2021
601,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Triple centrum, s.r.o.
27. Máj 2021
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania.
67/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
27. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
58/2021
240,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Ďurďošík
26. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
59/2021
759,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
26. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
60/2021
1 261,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
26. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
64/2021
1 512,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mesto Košice
26. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
65/2021
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ondrašovičová Alexandra - FLIPPER
11. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
50/2021
725,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach OCEAN TOUR s. r. o.
7. Máj 2021
ZMLUVA O DIELO na servis zdvíhacích zariadení.
57/2021
0,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
49/2021
2 655,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
28. Apríl 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
52/2021
647,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Juh