Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
68/2021
799,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Interhouse Košice, a. s..
1. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
62/2021
167,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Eurobus s.r.o.
28. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
63/2021
601,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Triple centrum, s.r.o.
27. Máj 2021
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania.
67/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
27. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
58/2021
240,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Ďurďošík
26. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
59/2021
759,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
26. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
60/2021
1 261,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
26. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
64/2021
1 512,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mesto Košice
26. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
65/2021
151,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ondrašovičová Alexandra - FLIPPER
11. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
50/2021
725,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach OCEAN TOUR s. r. o.
7. Máj 2021
ZMLUVA O DIELO na servis zdvíhacích zariadení.
57/2021
0,00 € PROFI Výťahy, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. Máj 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
49/2021
2 655,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
28. Apríl 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
52/2021
647,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mestská časť Košice - Juh
23. Apríl 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
55/2021
793,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Bankov, a. s.
15. Apríl 2021
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Ivana Nickel Bakalárová.
54/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
15. Apríl 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
48/2021
2 250,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ČaSS, spol. s r.o.
14. Apríl 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
47/2021
517,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Čižatice
14. Apríl 2021
ZMLUVA o odbornej praxi - MUDr. Linda Baldovská.
53/2021
150,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
31. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
44/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327
31. Marec 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
45/2021
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapikola Buzica 327