Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
28/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola Trebišovská 10, Košice
27. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
17/2022
2 349,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
27. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
11/2022
1 659,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach FORT s.r.o.
25. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
15/2022
4 533,40 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TRR Centrum Kaluža, s.r.o.
21. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
22/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Súkromná športová materská škola, s.r.o.
20. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
21/2022
1 142,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Interhouse Košice, a. s..
19. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov vo verejnom záujme.
27/2022
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. Január 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov v štátnej službe.
26/2022
Doplnená
0,00 € ZOSOZ Z a SS pri RUVZ so sídlom v Košiciach Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
20/2022
3 145,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
18. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
10/2022
1 730,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Hotel Bankov, a. s.
17. Január 2022
Zmluva o dielo - Servis a oprava automobilov.
23/2022
0,00 € PneuX s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
17. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
7/2022
1 659,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Kúpele Štós, a.s.
14. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
9/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach GEOLAB, s.r.o.
14. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
5/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Cirkevná materská škola sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským-Szent Efrém egyházi óvoda
11. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb - OP, BOZP.
16/2022
0,00 € Treciaková Veronika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
5. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
6/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
30. December 2021
Zmluva o dodávke elektriny.
8/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
28. December 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
4/2022
Doplnená
1 579,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. December 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
3/2022
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Základná škola s materskou školou, Košická Polianka 148
20. December 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
1/2022
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach PATRIA n. o.