Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo na vykonávanie poradenskej, podpornej a servisnej činnosti z 28.10.2011
SITB_ZM_SITB-OO2-2013-00052-027_2013
0,00 € Andrej Mičica ICI Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. November 2016
Licenčná zmluva
SKR-113-26-2016
0,00 € Angel Danyi, zastúpený zákonnými zástupcami sekcia krízového riadenia MV SR
23. Máj 2017
Miestne veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Trnave a osobné dokumenty rodiny Neubauer z Trnavy
SVS_ZM_34_2017_2044
500,00 € Anna Suchánová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Máj 2017
Rukopisný literárny denník Jána Čajaka st. a Jána Čajaka ml. z r. 1851-1904
SVS_ZM_33_2017_204
330,00 € Antikvariát Steiner, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Máj 2015
Zmluva o spolupráci
KM-OPS_2015-002656
0,00 € Anton Jurišta Ministerstvo vnútra SR
20. Október 2021
Zmluva o účasti modulu dočasného núdzového tábora na cvičení v Rumunsku
ECHO/SER/2018/785705
Doplnená
33 259,00 € APELL National Center for Disaster Management Foundation 401151, Turda, 101 Dr. I. Raţiu Street, Cluj county, Romania Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
10. November 2021
Zmluva o účasti modulu odčerpávania na cvičení v Rumunsku
SKR-OOR1-2021/000274-019
Doplnená
0,00 € APELL National Center for Disaster Management Foundation 401151, Turda, 101 Dr. I. Raţiu Street, Cluj county, Romania Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. December 2011
Zmluva o dielo SE-OVO2-2011/2167
LU_ZM_SE-OVO-2-2011-2167_2011
0,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar
1. December 2011
Zmluva o dielo Č. SE-OVO2-2011/2166
LU_ZM_SE-OVO2-2011-2166_2011
0,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
12. December 2011
Zmluva o dielo č.: SE-OVO2-2011/2165
LU_ZM_SE-OVO2-2011-2165_2011
0,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
27. December 2011
Zmluva o dielo č. SE-OVO2-2011/2168
LU_ZM_SE-OVO2-2011-2168_2011
Doplnená
0,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
11. Jún 2012
Zmluva o dielo č. SE-OVO2-2012/1663
LU_ZM_SE-OVO2-2012-1663_2012
99 840,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar MV SR
13. Január 2015
Zmluva o dielo - kontrola a posúdenie technického stavu leteckých motorov AI-25
LU_ZM_OVO2-2014-000780_2014
0,00 € ARIMPEX, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - LÚ MV SR
22. November 2016
Licenčná zmluva
SKR-113-9-2016
0,00 € Artúr Záchenský, zastúpený zákonnými zástupcami Ministerstvo vnútra SR
2. Október 2019
Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy pre MV SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti
KM_ZM_OVO2-2019_000429_26
Doplnená
0,00 € ASIANA s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
21. Január 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení extradícií, eskort a deportácií pre MV SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti
SE-VO1-2022-002198-008
590 000,00 € ASIANA, spol. s r .o. Ministerstvo vnútra SR
15. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2013
SKR_ZM_150-73_2013_2013
0,00 € Asociácia horských záchranárov MV SR
15. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2013
SKR_ZM_150-80_2013_2013
11 960,00 € Asociácia horských záchranárov MV SR
27. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2014
SKR_ZM_43-63_2014_2014
8 100,00 € Asociácia horských záchranárov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2014
SKR_ZM_43-72_2014_2014
3 300,00 € Asociácia horských záchranárov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky