Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2023
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-003546-0038-2022_2022
Doplnená
0,00 € Odborový zväz polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2023
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-003546-0039-2022_2022
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
22. December 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2023
SPSČ_ZM_SPSČ-PO3-003546-0040-2022_2022
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Polície v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
30. December 2022
KONTRAKT NA ROK 2023 - STREDISKO SVIDNÍK č. SPSČ-OO1-2022/004908-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2022-004908-001_2022
Doplnená
1 100 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
30. December 2022
KONTRAKT NA ROK 2023 - STREDISKO KROMPACHY č. SPSČ-OO1-2022/004907-001
SPSČ_ZM_SPSČ-OO1-2022-004907-001_2022
Doplnená
1 500 000,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
30. December 2022
Licenčná zmluva o použití autorského odiela
KM-TO-2022/005010
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2022/001136
1 596,16 € TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
21. December 2022
Darovacia zmluva
SKR-COKP22022/001155
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
21. December 2022
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
KM-ZM-KM-2022/004775
31 800,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
16. December 2022
Kontrakt na rok 2023 č. SPSČ-OU1-2022/004706-004 - stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
SPSČ_ZM_SPSČ-OU1-2022-004706-004_2022
338 981,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
15. December 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2022/001158
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. December 2022
Realizačná zmluva
SE-VO2-2022/004773-001
3 464 984,00 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
28. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00058
0,00 € JUDr. Alojz Hlavenka Ministerstvo vnútra SR
28. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00059
0,00 € Mgr. Dáša Hvolková Ministerstvo vnútra SR
28. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00060
0,00 € Mgr. Soňa Mikušová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
28. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00061
0,00 € Ing. Edita Kristinová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00062
0,00 € Katarína Bortáková Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00063
0,00 € Daniela Puhallová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
29. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-2022/00064
0,00 € Mgr. Monika Cibulová Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)
21. November 2022
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
SPSČ_ZM_SPSČ-OZ-2022-004950_2022
0,00 € mjr. MUDr. Silvia Vorobelová, MPH Ministerstvo vnútra SR (SPaSČ, OÚ a SKR)