Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2017
Zmluva č. 007/17 o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
025-Z/2017
9 000,00 € Slovakia Online s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
30. Marec 2017
Poistná zmluva č. 56503087
030- Z/2017
31,20 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Marec 2017
Poistná zmluva č. 56503001
029- Z/2017
11,70 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
15. Marec 2017
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti Slovnaft, a.s.
026-Z/2017
22 680,00 € SLOVNAFT, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Marec 2017
Poistná zmluva č. 56502905
024-Z/2017
1,99 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Marec 2017
Poistná zmluva č. 56502890
023-Z/2017
7,80 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502850
019-Z/2017
10,56 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502852
021-Z/2017
5,28 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502851
020-Z/2017
11,70 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
20. Február 2017
Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie č. 1/2017
013- Z/2017
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Mgr. Michal Garaj
17. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502799
016-Z/2017
1,99 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
17. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502789
015-Z/2017
170,24 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
15. Február 2017
Poistná zmluva č. 56502778
011- Z/2017
10,56 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
1. Február 2017
Kolektívna zmluva úradu pre verejné obstarávanie
002
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
27. Január 2017
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo/licenčnej zmluve/zmluve o poskytovaní služieb č. 12/2010
001-Z/2017
0,00 € Dimano, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Január 2017
Poistná zmluva č. 56502663
006-Z/2017
4,90 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Január 2017
Poistná zmluva č. 56502664
007-Z/2017
2,45 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Január 2017
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2017
005-Z/2017
105 215,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
19. Január 2017
Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží
003-Z/2017
3 217,00 € Lindström, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
21. December 2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo/licenčnej zmluve/zmluve o poskytovaní služieb č. 12/2010
085-Z/2016
2 228 000,00 € Dimano, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie