Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2019
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
042-Z/2019
5 991,36 € MK alarm s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
20. August 2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚVO
040-Z/2019
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s., Úrad pre verejné obstarávanie
19. August 2019
Zmluva o údržbe telekomunikačného zariadenia HiPath 3000 / Unify OpenScape Business
031-Z/2019
5 875,20 € ALCASYS Slovakia, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
19. August 2019
Ukončenie platnosti Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
039-Z/2019
308,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
9. August 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO II."
026-Z/2019
884 819,10 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
9. August 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkupre projekt s názvom "Priestorové zabezpečenie administratívnych kapacít ÚVO II."
034-Z/2019
219 456,35 € Úrad vlády SR Úrad pre verejné obstarávanie
2. August 2019
Kúpna zmluva
038-Z/2019
35 900,00 € Autoprofit, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní konzultačných a školiacich služieb
035-Z/2019
12 672,00 € TAYLLOR & COX, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
037-Z/2019
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb konzultanta pre účely realizácie projektu systém verejného obstarávania
036-Z/2019
77 112,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
24. Júl 2019
Dohoda o splátkach dlhu č. 028-Z/2019
028-Z/2019
3 000,00 € Obec Jelšovec Úrad pre verejné obstarávanie
23. Júl 2019
Kúpna zmluva č. 033-Z/2019
033-Z/2019
318 644,26 € AGEM Computers, spol. s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Júl 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
029Z/2019
0,00 € Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline Úrad pre verejné obstarávanie
4. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č. 1/2019
030-Z/2019
134 500,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad pre verejné obstarávanie
1. Júl 2019
Kúpna zmluva č. kzT2019-06-12-03/EF
025-Z/2019
497 988,00 € TEMPEST, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Jún 2019
Zmluva na zabezpečenie pozáručnej servisnej podpory pre IBM a LENOVO zariadenia
024-Z/2019
44 132,40 € NESS Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Máj 2019
DOHODA O UROVNANÍ
023-Z/2019
0,00 € eBIZ Corp s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
22. Máj 2019
Dohoda o splátkach dlhu č. 021-Z/2019
021-Z/2019
3 225,29 € obec Nižný Mirošov Úrad pre verejné obstarávanie
10. Máj 2019
Hromadná poistná zmluva Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
019-Z/2019
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
10. Máj 2019
Zmluva o dodávke a poskytovaní podpory k informačnému systému pre riadenie a správu podniku č. UVO/5/2019
020-Z/2019
2 551,20 € EMEL BRATISLAVA, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie