Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2020
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
001-Z/2020
1 191 924,38 € Ticket Service, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Január 2020
Dohoda o splátkach dlhu č. 070-Z/2019
070-Z/2019
42 683,03 € Obec Golianovo, Úrad pre verejné obstarávanie
31. December 2019
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, číslo zmluvy 013-Z/2019
066-Z/2019
0,00 € Ing. Ján Vidrnák Úrad pre verejné obstarávanie
31. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
065-Z/2019
158,40 € Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP Úrad pre verejné obstarávanie
27. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
075-Z/2019
Doplnená
19 645 010,18 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Úrad pre verejné obstarávanie
23. December 2019
Kúpna zmluva č. 076-Z/2019
076-Z/2019
30 900,00 € DATALAN, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. December 2019
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
073-Z/2019
8 496,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
18. December 2019
Kúpna zmluva č. 071-Z/2019 (výpočtová technika)
071-Z/2019
62 700,00 € DATALAN, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. December 2019
Kúpna zmluva č. 074-Z/2019
074-Z/2019
25 800,00 € AGEM Computers, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
17. December 2019
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií č. : ZML-UV0/2020
072-Z/2019
5 760,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
6. December 2019
Memorandum o spolupráci
068-Z/2019
0,00 € Štátny pedagogický ústav Úrad pre verejné obstarávanie
5. December 2019
Kúpna zmluva č. 069-Z/2019 (nákup licencií)
069-Z/2019
92 000,00 € AUTOCONT, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
5. December 2019
Zmluva č. 1477/2019/OVP o nájme nebytových priestorov
067-Z/2019
472,27 € Banskobystrický samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
3. December 2019
Kúpna zmluva č. 063-Z/2019
063-Z/2019
41 808,00 € Gratex International, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. November 2019
Zmluva o poskytovaní servisných služieb – APP1
060-Z/2019
Doplnená
1 779 000,00 € TEMPEST a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. November 2019
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
062-Z/2019
Doplnená
1 477 752,00 € TEMPEST a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. November 2019
Zmluva o poskytovaní servisných služieb – APP2
061-Z/2019
Doplnená
1 732 608,00 € TEMPEST a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
18. November 2019
Prihláška do poistenia – príloha k flotilovej poistnej zmluve
059-Z/2019
727,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
5. November 2019
Spoločné prehlásenie o vzájomnej spolupráci v oblasti rozvoja zodpovedného verejného obstarávania
058-Z/2019
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
31. Október 2019
Kúpna zmluva č. kzT2019-10-15-06/EF
057-Z/2019
61 000,00 € TEMPEST, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie