Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2018
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI uzavretá v súlade s § 1 ods. 4 písm. j) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
013- Z/2018
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Úrad pre verejné obstarávanie
7. Február 2018
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzavretá v súlade s § 1 ods. 4 písm. j) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
012- Z/2018
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Úrad pre verejné obstarávanie
19. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
04-Z/2018
34 200,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
17. Január 2018
Dohoda o splátkach dlhu č. 061-Z/2017
061-Z/2017
600,00 € Obec Baďan Úrad pre verejné obstarávanie
8. Január 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
001-Z/2018
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy Úrad pre verejné obstarávanie
4. September 2017
Zmluva o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA)
050-Z/2017
Doplnená
1 991 270,40 € Tempest, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2017
Zmluva č. ÚVV a ÚVTOS-32/34-2017 o vykonávaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
062-Z/2017
0,00 € Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Úrad pre verejné obstarávanie
22. December 2017
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
063-Z/2017
8 496,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
9. Október 2017
Dohoda o splátkach
054-Z/2017
1 000,00 € Obec Radvaň nad Laborcom Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2017
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
1/2017/ÚVO
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
7. August 2017
Dohoda o splátkach dlhu
047-Z/2017
22 127,63 € Obec Jarovnice Úrad pre verejné obstarávanie
21. Jún 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
043-Z/2017
2 500,00 € Obec Liptovská Anna Úrad pre verejné obstarávanie
8. Jún 2017
Poistná zmluva č. 56503502
046
2,64 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
6. Jún 2017
Kolektívna zmluva na rok 2017
045_Z_2017
0,00 € Závodný výbor Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Úrade pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2017
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
042- Z/2017
Doplnená
97 480,05 € KLINTON, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
17. Máj 2017
Hromadná poistná zmluva Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
039-Z/2017
0,00 € UNION posťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Apríl 2017
Poistná zmluva č. 56503144
034-Z/2017
5,85 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Apríl 2017
Poistná zmluva č. 56503141
033-Z/2017
5,28 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
6. Apríl 2017
Dohoda o ukončení zmluvy č. SEK 002 Zmluva o dielo/Licenčná zmluva/Zmluva o poskytovaní služieb
014-Z/2017
0,00 € IBM Slovensko, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Marec 2017
Zmluva č. 007/17 o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
025-Z/2017
9 000,00 € Slovakia Online s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie