Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2018
Memorandum o spolupráci
036-Z/2018
0,00 € Generálne riaditel'stvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku Úrad pre verejné obstarávanie
18. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
035-Z/2018
Doplnená
0,00 € Benefit Systems Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2018
Dohoda o splátkach
026-Z/2018
30 000,00 € Mesto Bardejov Úrad pre verejné obstarávanie
30. Máj 2018
Zmluva o vymáhaní pohl'adávok štátu č. 1I2018/ÚVO
034-Z/2018
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Máj 2018
Kúpna zmluva
031-Z/2018
71 964,00 € Porsche Slovakia, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Máj 2018
Kúpna zmluva
033-Z/2018
173 015,64 € ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Máj 2018
Memorandum o spolupráci
011-Z/2018
0,00 € KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG Úrad pre verejné obstarávanie
16. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb – spracovanie dokumentácie CO
027-Z/2018
Doplnená
5 400,00 € Jozef Vaczula - JOVACO Úrad pre verejné obstarávanie
14. Máj 2018
Memorandum o spolupráci
028-Z/2018
0,00 € Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
11. Máj 2018
Letter of Agreement with the Office for Public Procurement of the Slovak Republic (PPO) - Memorandum o spolupráci
025-Z/2018
0,00 € OECD Úrad pre verejné obstarávanie
27. Apríl 2018
Memorandum o spolupráci
024-Z/2018
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Úrad pre verejné obstarávanie
26. Apríl 2018
Memorandum o spolupráci - Slovensko.Digital
023-Z/2018
0,00 € Slovensko.Digital Úrad pre verejné obstarávanie
20. Marec 2018
Dohoda o spolupráci
007-Z/2018
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
20. Marec 2018
Dohoda o spolupráci
008-Z/2018
0,00 € Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
20. Marec 2018
Dohoda o spolupráci
009-Z/2018
0,00 € Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
6. Marec 2018
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií č: ZML-UVO/2018
016-Z/2018
6 000,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Marec 2018
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
017-Z/2018
0,00 € Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
28. Február 2018
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo/licenčnej zmluvy/zmluvy o poskytovaní služieb č. 12/2010
015-Z/2018
0,00 € Dimano, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
8. Február 2018
Memorandum o spolupráci
010- Z/2018
0,00 € Úřad pro ochranu hospodářské souťěže Úrad pre verejné obstarávanie
7. Február 2018
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI uzavretá v súlade s § 1 ods. 4 písm. j) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
013- Z/2018
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Úrad pre verejné obstarávanie