Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2018
Dohoda o splátkach dlhu
062-Z/2018
99 499,08 € Mesto Veľké Kapušany Úrad pre verejné obstarávanie
22. Október 2018
Dohoda o splátkach dlhu
057-Z/2018
90 158,99 € Mesto Svidník Úrad pre verejné obstarávanie
24. September 2018
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2018 č. 1/2018
061-Z/2018
112 842,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad pre verejné obstarávanie
18. September 2018
Zmluva o partnerstve
059-Z/2018
228 249,53 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
14. September 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
055-Z/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. September 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
056-Z/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
4. September 2018
Dohoda o splátkach dlhu
054-Z/2018
36 467,09 € Obec Štiavnické Bane Úrad pre verejné obstarávanie
23. August 2018
Zmluva č. D2018071601 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
042-Z/2018
5 000,00 € Disig, a.s., Úrad pre verejné obstarávanie
15. August 2018
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
043-Z/2018
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
044-Z/2018
0,00 € Okresný súd Nitra Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
045-Z/2018
0,00 € Mesto Prešov Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
046-Z/2018
0,00 € Slovenské národné múzeum Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
047-Z/2018
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
048-Z/2018
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
049-Z/2018
0,00 € Národný ústav detských chorôb Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
050-Z/2018
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
051-Z/2018
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
052-Z/2018
0,00 € Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
053-Z/2018
0,00 € Železničná spoločnost' Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 7)
038-Z/2018
693,12 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie