Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
051-Z/2018
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
052-Z/2018
0,00 € Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
14. August 2018
Dohoda o mlčanlivosti
053-Z/2018
0,00 € Železničná spoločnost' Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 7)
038-Z/2018
693,12 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve č. 8
039-Z/2018
623,06 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 9)
040-Z/2018
614,56 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Júl 2018
Prihláška do poistenia – Príloha k flotilovej poistnej zmluve (č. 10)
041-Z/2018
614,56 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
21. Jún 2018
Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu
037-Z/20 18
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Úrad pre verejné obstarávanie
20. Jún 2018
Memorandum o spolupráci
036-Z/2018
0,00 € Generálne riaditel'stvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku Úrad pre verejné obstarávanie
18. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
035-Z/2018
Doplnená
0,00 € Benefit Systems Slovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
31. Máj 2018
Dohoda o splátkach
026-Z/2018
30 000,00 € Mesto Bardejov Úrad pre verejné obstarávanie
30. Máj 2018
Zmluva o vymáhaní pohl'adávok štátu č. 1I2018/ÚVO
034-Z/2018
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Máj 2018
Kúpna zmluva
031-Z/2018
71 964,00 € Porsche Slovakia, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Máj 2018
Kúpna zmluva
033-Z/2018
173 015,64 € ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Máj 2018
Memorandum o spolupráci
011-Z/2018
0,00 € KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG Úrad pre verejné obstarávanie
16. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb – spracovanie dokumentácie CO
027-Z/2018
Doplnená
5 400,00 € Jozef Vaczula - JOVACO Úrad pre verejné obstarávanie
14. Máj 2018
Memorandum o spolupráci
028-Z/2018
0,00 € Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
11. Máj 2018
Letter of Agreement with the Office for Public Procurement of the Slovak Republic (PPO) - Memorandum o spolupráci
025-Z/2018
0,00 € OECD Úrad pre verejné obstarávanie
27. Apríl 2018
Memorandum o spolupráci
024-Z/2018
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Úrad pre verejné obstarávanie
26. Apríl 2018
Memorandum o spolupráci - Slovensko.Digital
023-Z/2018
0,00 € Slovensko.Digital Úrad pre verejné obstarávanie