Centrálny register zmlúv

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2019
Kúpna zmluva
RUVZ/2019/00830/OU/136
24 000,00 € ALD MOBIL SL, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
8. Júl 2021
Dohoda o splátkach
RUVZ/2021/05211/OU/211
100,00 € Alexander Červeňák Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
20. August 2020
Dohoda o splátkach
RUVZ/2020/01076/OU/190
0,00 € Alexander Oračko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
13. Júl 2016
Dohoda o splátkach
2016/00495/OU/269
1 000,00 € ALKONA, spol. s r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
8. Júl 2014
Poistenie vozidiel MOJE AUTO - 9841016563
9841016563
87,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
17. Január 2014
Poistenie vozidiel - Moje auto KASKO
700568094
56,25 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
17. Máj 2017
Poistenie vozidiel - Moje auto
9860322911
79,22 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
5. Október 2017
Poistenie vozidiel - Moje auto
2017/01194/OU/230
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Máj 2018
Moje auto - poistenie osôb prepravovaných MV - SL 412 AL
9860423061
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Máj 2018
Moje auto - poistenie osôb prepravovaných MV - SL 501 AH
9860423069
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
28. Máj 2018
Moje auto - poistenie osôb prepravovaných MV - SL 142 AH
9860425376
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
22. Júl 2019
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
RUVZ/2019/01062/OU/170
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
6. December 2014
Poistenie vozidiel Moje auto
9863040803
Doplnená
105,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
6. December 2014
Poistenie vozidiel Moje auto
9863040798
Doplnená
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
26. Júl 2021
Dohoda o splátkach
RUVZ/2021/05257/OU/218-009262
100,00 € Anton Dunka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
31. Marec 2011
Príkazná zmluva podľa § 724 a nasl. OZ
SL/01/2011
497,91 € Bc.Kyseľová Anna Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
15. Apríl 2014
Zmluva o vzdelávacej činnosti
7
0,00 € Červený kríž, územný spolok Bardejov Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
21. August 2020
Dohoda o splátkach
RUVZ/2020/1079/OU/191
0,00 € David Mirga Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
2. November 2018
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 na dodanie výpočtovej techniky a softvéru a súvisiacich služieb pre osobné počítače, prenosné počítače č. 87/2018
RUVZ/2018/01059/OU/166
15 124,60 € DIEBOLD NIXDORF, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29. Október 2018
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
RUVZ/01172/OU/190
0,00 € Disig, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa