Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
9/2023
0,00 € Rastislav Fľak Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
10/2023
0,00 € Ing. Ivan Michalko Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
11/2023
0,00 € Ing. Miroslava Ďuricová Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
12/2023
0,00 € Ing. Viera Prchlíková Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
Zmluva o prednesení príspevku
50/2023/ZZ
100,00 € PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D. Slovenská národná knižnica
9. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
1/2023
0,00 € Slovenská národná knižnica Mgr. Martin Hufka
4. Október 2023
Zmluva o podaní výkonu
44/2023/ZZ
500,00 € Mgr. Eva Pršová, PhD. Slovenská národná knižnica
4. Október 2023
Zmluva o prednesení odbornej prednášky a udelení súhlasu s jej použitím
48/2023/ZZ
200,00 € PhDr. Vít Richter Slovenská národná knižnica
4. Október 2023
Zmluva o prednesení príspevku
49/2023/ZZ
100,00 € PhDr. Martin Krčál, DiS., Ph.D. Slovenská národná knižnica
28. September 2023
Zmluva o výpožičke
47/2023/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Mestské kultúrne stredisko
27. September 2023
Rámcová dohoda
13/2023/SaP
672 000,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Slovenská národná knižnica
22. September 2023
Poistná zmluva
15/2023/SaP
12,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
21. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
14/2023/SaP
55 084,73 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská národná knižnica
30. August 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
64/2023/AUT
0,00 € Mgr. et. Mgr. Anna Grůzová, Ph.D. Slovenská národná knižnica
30. August 2023
Licenčná zmluva
68/2023/AUT
0,00 € Tomasz Stolarczyk, PhD. Slovenská národná knižnica
30. August 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
72/2023/AUT
0,00 € Doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D., JUDr. et PhDr. Marek Prudovič Slovenská národná knižnica
25. August 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
100/2023/AUT
350,00 € doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. Slovenská národná knižnica
24. August 2023
Zmluva o odprednášaní vedeckej prednášky
39/2023/ZZ
100,00 € Mgr. Petra Hudek, PhD. Slovenská národná knižnica
24. August 2023
Zmluva o prednesení príspevku
40/2023/ZZ
100,00 € Mgr. art. Roman Večerek Slovenská národná knižnica
24. August 2023
Zmluva o prednesení príspevku
41/2023/ZZ
100,00 € PhDr. Vít Richter Slovenská národná knižnica