Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4077
0,00 € Mesto Rajec Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4087
0,00 € Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch -Thain János Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4080
0,00 € Múzeum v Kežmarku Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4079
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4086
0,00 € Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve - Podpolianske múzeum Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/4076
0,00 € Považské múzeum Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-PM-ZOV-2023/3937
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Senec - mestské múzeum v Senci Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave
12. Január 2024
Licenčná zmluva
SNM-GR-LZ-2023/3854
7,00 € Mgr. Ján Kautman Slovenské národné múzeum
12. Január 2024
Dohoda o zasielaní výplatnej pásky elektronicky
SNM-MBKH-INÉ-2024/38
0,00 € Andrea Lenhardová Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
12. Január 2024
Dohoda o zasielaní výplatnej pásky elektronicky
SNM-MBKH-INÉ-2024/35
0,00 € Anna Vosiková Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
12. Január 2024
Dohoda o zasielaní výplatnej pásky elektronicky
SNM-MBKH-INÉ-2024/34
0,00 € Ladislav Vosika Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
12. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
SNM-MRK-INÉ-2024/86
0,00 € Mgr. art. Miroslav Morochovič Slovenské národné múzeum
11. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MKMS-ZOV-2024/74
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
11. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2024/72
250,00 € Dr. Mihály Praznovszky Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
10. Január 2024
Zmluva o používaní informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/3984
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Slovenské národné múzeum
10. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/3983
0,00 € Vlastivedné múzeum v Galante Slovenské národné múzeum
10. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/3982
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Slovenské národné múzeum
10. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/3985
0,00 € Podunajské múzeum v Komárne - Duna Menti Slovenské národné múzeum
10. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
SNM-GR-CEMUZ-2023/3981
0,00 € Liptovské múzeum Slovenské národné múzeum
10. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.06/2021
SNM-MKMS-ZOV-2022/163
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave