Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2016
zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
SNM-MBKH-INE-2016/2847
81,63 € Adam Marenišťák Slovenské národné múzeum
19. August 2016
zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
SNM-MBKH-INE-2016/2848
163,27 € Adam Marenišťák Slovenské národné múzeum
10. Február 2022
Dohoda o zrážkach zo mzdy
SNM-BOJ-INÉ-2022/125
0,00 € Adam Mašláni Slovenské národné múzeum
21. Október 2020
Kúpna zmluva
SNM-PM-KZ-2020/2815
0,00 € Adam Polhorský Slovenské národné múzeum
25. November 2021
Kúpna zmluva
SNM-PM-KZ-2020/2758
0,00 € Adam Polhorský Slovenské národné múzeum
10. August 2015
Zmluva o nájme nenuteľností
SNM-MČK-NZ-2015/2368
0,00 € Adámek Bronislav Slovenské národné múzeum
27. August 2015
Komisionárska zmluva
SNM-SML-INE-2015/2683
0,00 € ADDY Slovakia s.r.o. Slovenské národné múzeum
5. December 2017
zmluva o vytvorení a použití diela
SNM-BET-ZOD-2017/3667
489,00 € ADendro Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2016
komisionárska zmluva
SNM-SML-INE-2016/920
0,00 € admarcon s.r.o. Slovenské národné múzeum
26. Júl 2013
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-PM-INÉ-2013/2370
0,00 € ADP – SIETOTLAČ, Slovenské národné múzeum
17. Máj 2019
zmluva o výpožičke
SNM-MBKH-ZOV-2019/1213
Doplnená
0,00 € Adrián Otepka Slovenské národné múzeum
2. Október 2020
Kúpna zmluva
SNM-MBKH-KZ-2020/2734
0,00 € Adrián Otepka Slovenské národné múzeum
24. September 2019
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-SML-INÉ-2019/2697
0,00 € Adriana Bašistová Slovenské národné múzeum
14. Február 2019
dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-SML-DHZ-2018/4109
0,00 € Adriana Galajdová Slovenské národné múzeum
24. August 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2015/2650
0,00 € Adriana Hajšová Slovenské národné múzeum
5. Máj 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2022/820
20,00 € Adriana Koščová Slovenské národné múzeum
27. August 2018
zmluva o umeleckom výkone
SNM-MT-ZOD-2018/2847
100,00 € Adriana Marušková Slovenské národné múzeum
27. August 2018
zmluva o umeleckom výkone
SNM-MT-ZOD-2018/2854
70,00 € Adriana Marušková Slovenské národné múzeum
26. Február 2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM–R-ZOD-2013/252
296,00 € Adriana Priatková Slovenské národné múzeum
29. Máj 2017
Zmluva na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2017/1185
204,00 € Adriana Priatková Slovenské národné múzeum