Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
Dohoda o zrážkach zo mzdy
SNM-BOJ-INÉ-2022/2156
0,00 € Agnesa Gabrišová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
21. Jún 2017
Kúpna zmluva
SNM-MT-KZ-2017/1762
1 090,00 € Agneša Garajová Slovenské národné múzeum
28. Jún 2013
RÁMCOVÁ DOHODA
SNM-R-INÉ-2013/2098
7 154,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Slovenské národné múzeum
4. November 2019
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
SNM-GR-ZOV-2019/3400
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenské národné múzeum
15. Máj 2012
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM‐HM‐ZOD‐2012/1152
2 000,00 € akad. arch. Jozef Habodász Slovenské národné múzeum
12. Júl 2013
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM‐HM‐ZOD‐2013/2177
5 000,00 € akad. arch. Jozef Habodász Slovenské národné múzeum
29. Júl 2014
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2014/2075
5 000,00 € akad. arch. Jozef Habodász Slovenské národné múzeum
29. September 2014
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-HM-ZOD-2014/2723
5 000,00 € akad. arch. Jozef Habodász Slovenské národné múzeum
20. November 2012
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2012/2524
215,00 € Akad. mal. Anna Galková Slovenské národné múzeum
17. Október 2014
Zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2014/1240
4 900,00 € akad. mal. Danica Stojkovičová Slovenské národné múzeum
2. August 2016
zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2016/2461
499,00 € Akad. mal. Daniela Krajčová Slovenské národné múzeum
8. November 2016
darovacia zmluva
SNM-MT-DZ-2016/3256
0,00 € Akad. mal. Daniela Krajčová Slovenské národné múzeum
25. Máj 2017
kúpna zmluva
SNM-SML-KZ-2017/1203
0,00 € Akad. mal. Dorota Filová Slovenské národné múzeum
2. August 2016
zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2016/2462
499,00 € Akad. mal. Iveta Miháliková Slovenské národné múzeum
8. November 2016
darovacia zmluva
SNM-MT-DZ-2016/3440
0,00 € Akad. mal. Iveta Miháliková Slovenské národné múzeum
5. Marec 2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/243
0,00 € Akad. mal. Ľubica Prudilová-Dohnányová Slovenské národné múzeum
6. Jún 2016
zmluva na objednávku a licenčná zmluva
SNM-R-ZOD-2016/1286
36,00 € akad. mal. Ľubomír Cáp Slovenské národné múzeum
21. Marec 2013
Zmluva o výpožičke
SNM-R-ZOV-2013/519
0,00 € Akad. mal. Ľudmila Karásková Slovenské národné múzeum
26. August 2021
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
SNM-GR-ZOD-2021/1946
0,00 € Akad. mal. Milan Machajdík Slovenské národné múzeum
22. September 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2022/2585
1 200,00 € Akad. mal. Milan Machajdík Slovenské národné múzeum