Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MĽŠ-ZOD-2024/1767
17 400,00 € hantabal architekti s. r. o. Slovenské národné múzeum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MŽK--ZOD-2024/1733
1 540,00 € Jana Hlavatá Slovenské národné múzeum
17. Jún 2024
Licenčná zmluva
SNM-MŽK-LZ-2024/1527
0,00 € Barbora Kováčiková Bartová Slovenské národné múzeum
17. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia a licenčná zmluva
SNM-MŽK-LZ-2024/1831
160,00 € Jana Mikulčíková Slovenské národné múzeum
17. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia a licenčná zmluva
SNM-MŽK-LZ-2024/1832
150,00 € Darina Hudecová Slovenské národné múzeum
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MŽK-ZOD-2024/1742
1 800,00 € Daniel Kuzmík Slovenské národné múzeum
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1830
28,00 € Jana Raganová Slovenské národné múzeum
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-MT-ZOS-2024/1836
1 800,00 € Mesto Martin Slovenské národné múzeum
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-BOJ-ZOV-2024/1797
0,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Slovenské národné múzeum
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-MČK-ZOS-2024/1755
0,00 € Mikroregión Červený Kameň Slovenské národné múzeum
14. Jún 2024
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ-2024/1116
0,00 € Ľubica Kůrková Slovenské národné múzeum
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov z fondov SNM - Múzeí v Martine
SNM-MT-INÉ-2024/1590
39,00 € Blanka Ammann Slovenské národné múzeum
13. Jún 2024
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ-2024/1114
0,00 € Tomáš Tomkuljak Slovenské národné múzeum
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2024/1826
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Slovenské národné múzeum
13. Jún 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-SNR-DHZ-2024/1723
0,00 € Denisa Klimková Slovenské národné múzeum
13. Jún 2024
Licenčná zmluva
SNM-GR-LZ-2024/1565
350,00 € Katarína Malečková Slovenské národné múzeum
13. Jún 2024
Licenčná zmluva
SNM-GR-LZ-2024/1570
770,00 € Radovan Oboňa Slovenské národné múzeum
13. Jún 2024
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
SNM-GR-ZOD-2024/1564
700,00 € Dávid Bátora Slovenské národné múzeum
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-HM-ZOS-2024/1783
0,00 € Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti Slovenské národné múzeum
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-MŽK-ZOS-2024/1734
0,00 € Peter Schneiner Slovenské národné múzeum