Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Zmluva o dielo
2022/5200/5657
Doplnená
5 604 966,00 € Združenie ENERGA - SPIE (ENERGA s.r.o. a SPIE Elektrovod, a.s.) VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
2023/1410/6039
300 000,00 € GARAJ & Partners s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
2023/1400/5763
103,50 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Západoslovenská distribučná, a.s.
9. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
2023/1410/5761
3 300,78 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Západoslovenská distribučná, a.s.
9. Máj 2023
ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE
2023/3110/6092
Doplnená
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Máj 2023
Dohoda o potvrdzovaní konfirmácií cez služby ČSOB elektronického bankovníctva
2023/3110/6095
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Máj 2023
ZMLUVA O VYUŽÍVANÍ SLUŽBY
2023/3110/6096
Doplnená
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
2023/3110/6097
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Máj 2023
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch
2023/3110/6091
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. Máj 2023
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy majetku štátu a o delimitácii práv a záväzkov
2023/1410/6093
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. Máj 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6072
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Monika Takáčová
5. Máj 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6073
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Monika Takáčová
5. Máj 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2022/2110/5615
438 000,00 € LESOREK, s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/2120/5798
144 000,00 € Pavel Barinák - SLOVCHLÓR VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
2023/3110/6085
0,00 € VÚB, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Máj 2023
Rámcová zmluva o vkladoch č. 223/ZV/2023
2023/3110/6086
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
4. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby InBiz – Hlavná zmluva
2023/3110/6088
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/1600/6040
180 000,00 € REXA & ROMAN PARTNERS s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Apríl 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/5120/6064
75 076,43 € ELEC s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
MPV/Most Dobrohošť - Dunakiliti/Mliečno/2022/0530
1 316,89 € Donau farm Kalná, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK