Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
45/2023
0,00 € Ing. Zuzana Matovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
49/2023
0,00 € Ing. Zuzana Kačániová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
57/2023
0,00 € Mgr. Martina Martyščáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
67/2023
0,00 € Ing. Dáša Šuleková, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
208/2023
0,00 € Mgr. Júlia Kafúnová Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
8/2023
0,00 € Mgr. Michaela Bittnerová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
18/2023
0,00 € Mgr. Viktória Novotná Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
20/2023
0,00 € Mgr. Branislav Mráz Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
23/2023
0,00 € Michaela Pešková Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
26/2023
0,00 € Ing. Štefan Petráň Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
28/2023
0,00 € Ing. Elena Mašlejová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
30/2023
0,00 € Bc. Dominika Noskovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
33/2023
0,00 € Mgr. Dáša Hojstričová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
35/2023
0,00 € Lucia Belanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
37/2023
0,00 € Mgr. Richard Ardó Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
41/2023
0,00 € Mgr. Roman Antoška Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
47/2023
0,00 € Mgr. Michal Juško Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
51/2023
0,00 € PhDr. Iveta Kollárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
55/2023
0,00 € Ing. Daniel Kucko Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
59/2023
0,00 € RNDr. Beata Múčková Slovenská inšpekcia životného prostredia