Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2022
Zmluva č. 19/2022 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
19/2022
Doplnená
19 884,00 € IMPLEO, s. r. o Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Júl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
54/2022
0,00 € Ing. Marta Veselská, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. 1-22/2022-CPKE-ON
25/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Júl 2022
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 2022/1410/5308
45/2022
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Júl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
53/2022
Doplnená
0,00 € Marek Jánoš Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Jún 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
52/2022
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Jún 2022
Zmluva č. PZ002000325892_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
47/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Jún 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
49/2022
0,00 € Dominika Noskovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Máj 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
32/2022
0,00 € Ing. Erik Pudleiner Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
43/2022
0,00 € Ing. Elena Mašlejová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
44/2022
0,00 € Ing. Marta Völpelová Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 40/2022
40/2022
54 735,00 € KIA Bratislava s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Máj 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
42/2022
Doplnená
0,00 € Maroš Kuba Slovenská inšpekcia životného prostredia
12. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve č. SAŽP CEI/2012/80
33/2022
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Apríl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
30/2022
0,00 € Ing. Michal Galajda Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. Apríl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
31/2022
0,00 € Mgr. Eduard Púčik Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. Apríl 2022
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - služba Business Internet a Business Internet
35/2022
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Apríl 2022
Zmluva na poskytovanie servisných služieb
26/2022
18 209,34 € Todos Bratislava s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Apríl 2022
Zmluva na poskytovanie servisných služieb
27/2022
8 695,08 € Carservice s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. Apríl 2022
Zmluva na poskytovanie servisných služieb
28/2022
5 818,94 € Todos Žilina s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia