Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Kúpna zmluva č. 132/2022
132/2022
314 523,84 € Todos s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. December 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
121/2022
0,00 € Ing. Monika Frátriková., PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. December 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
122/2022
0,00 € Mgr. Iveta Lutišanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. December 2022
Výpoved‘ zo Zmluvy SAŽP CEI/2012/80
131/2022
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. November 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov č. 59/2022
59/2022
0,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. November 2022
Zmluva č. 220169 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
97/2022
838 572,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. November 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
120/2022
0,00 € Mgr. Dávid Vido, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. November 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
119/2022
0,00 € Mgr. Martina Lackovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. November 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
91/2022
0,00 € RNDr. Anna Čičmancová Slovenská inšpekcia životného prostredia
28. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na zriadenie a prevádzkovanie mobilných hlasových a dátových služieb č. 114/2022
114/2022
58 896,00 € 02 Slovakia, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
48/2022
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. Október 2022
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa Plánu obnovy a odolnosti sprostredkovateľom
113/2022
3 309 687,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
22. September 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
94/2022
0,00 € Ing. Enikö Oroszlányová Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. September 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
95/2022
0,00 € Ing. Zuzana Bienská Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. September 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
96/2022
0,00 € Michaela Pešková Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. September 2022
Dohoda č. 92/2022 o ukončení zmluvy o dielo č. 117/DY/2002 uzatvorenej dňa 30.08.2002 v znení Dodatku č. 1 z 28.12.2002, Dodatku č. 2 z 28.12.2003, Dodatku č. 3 z 30.12.2003 a Dodatku č. 4 z 30.06.2016 na vykonávanie správy a údržby budovy SIŽP
92/2022
0,00 € DUAS- Dubský Marián Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
78/2022
96 782,40 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. September 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
85/2022
0,00 € Ing. Ján Harmaňoš Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. August 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
55/2022
0,00 € Ing. Oleg Polakovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. August 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
56/2022
0,00 € Mgr. Roman Mešťan Slovenská inšpekcia životného prostredia