Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
95/2023
0,00 € Ing. František Vaľko Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
99/2023
0,00 € RNDr. Patrik Kubis Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
101/2023
0,00 € Ing. Erika Růžičková Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
103/2023
0,00 € Ing. Juraj Berák Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
105/2023
0,00 € Ing. Renáta Brezinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
107/2023
0,00 € Ing. Eva Milistenferová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
109/2023
0,00 € Ing. Vladimír Vargovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
111/2023
0,00 € Ing. Ulrika Ulbrichová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
113/2023
0,00 € RNDr. Miroslava Magurová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
115/2023
0,00 € Ing. Ladislav Tirpák Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
117/2023
0,00 € MVDr. Ľubomíra Vargová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
119/2023
0,00 € Ing. Adrian Marušiaková Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
125/2023
0,00 € Ing. Boris Sabol Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
127/2023
0,00 € Ing. Lucia Steinerová Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
129/2023
0,00 € Ing. Juraj Čorba, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
131/2023
0,00 € Ing. Ivan Hajdušek Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
133/2023
0,00 € Ing. Natália Nohavicová Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
135/2023
0,00 € Ing. Zuzana Pažitná Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
137/2023
0,00 € Ing. Michaela Cehlárová Derfényiová Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Marec 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
139/2023
0,00 € Ing. Zdeno Bekeš Slovenská inšpekcia životného prostredia