Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
14/2023
0,00 € Mgr. Ing. Ján Jenčo Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Február 2023
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
5/2023
0,00 € Ing. Juraj Burda Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 124/2022
124/2022
1 300,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia Ing. Dezider Klempa
26. Január 2023
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
140/2022
0,00 € SLOVNAFT, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
23. Január 2023
Kúpna zmluva č. 125/2022
125/2022
444,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia René Hruboš
20. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 151581 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.06.2021
145/2022
0,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. Január 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023
1/2023
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Január 2023
Zmluva č. 220202 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme
144/2022
1 900 000,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
136/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k online právnemu systému Judikáty
138/2022
9 990,00 € JUDIKATÚRA, s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2022
Zmluva č. 130/2022 o poskytovaní služby ochrany objektov
130/2022
21 064,90 € N.S.M. Security s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2022
Zmluva na poskytovanie služieb virtuálneho servera č. 142/2022
142/2022
31 956,72 € SOFTIP, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
21. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 126/2022
126/2022
19 946,12 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
21. December 2022
Flotilová zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 127/2022
127/2022
4 662,47 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
21. December 2022
Zmluva pre skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom č. 128/2022
128/2022
914,99 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
21. December 2022
Zmluva pre poistenie nadštandardnej výbavy súboru motorových vozidiel č. 129/2022
129/2022
1 431,90 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. December 2022
Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online
139/2022
7 620,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
118/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
13. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
133/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA
123/2022
165 900,00 € Slovenská inšpekcia životného prostredia VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK