Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Zmluva na poskytovanie servisných služieb
29/2022
10 204,99 € Todos Košice s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
23/2022
Doplnená
0,00 € Ing. Radovan Čaja Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Apríl 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
24/2022
0,00 € RNDr. Hana Dorčáková Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. Marec 2022
Zmluva č. 21/2022 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
21/2022
9 576,00 € UPRA, s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. Marec 2022
Zmluva č. 20/2022 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
20/2022
11 160,00 € IMPLEO, s. r. o Slovenská inšpekcia životného prostredia
25. Marec 2022
Zmluva č. 22/2022 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
22/2022
7 195,00 € IMPLEO plus, s. r. o Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. Marec 2022
Zmluva o dielo č. 14/2022
14/2022
47 712,00 € LABEKO s. r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. Marec 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
17/2022
Doplnená
0,00 € Viktória Novotná Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. Marec 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
18/2022
0,00 € Terézia Zelmanová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
11/2022
0,00 € Ing. Ľubomír Bellan Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Február 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
12/2022
0,00 € RNDr. Jarmila Tokárová Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. Február 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 10/2022 "Pracovné odevy SIŽP" Logický celok č. 1 Pracovné oblečenie pre pracovníkov ústredia a Inšpektorátov životného prostredia
10/2022
150 408,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. Február 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
13/2022
0,00 € Ing. Marián Jacko Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 1/2022 "Pracovné odevy SIŽP" Logický celok č. 2 Pracovná obuv pre pracovníkov ústredia a Inšpektorátov životného prostredia
1/2022
54 000,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
5/2022
0,00 € Mgr. Ján Kocian Slovenská inšpekcia životného prostredia
31. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
7/2022
0,00 € Mgr. Simona Barcíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
109/2021
0,00 € Ing. Dominika Mucinová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
4/2022
0,00 € Ing. Diana Žingorová Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
3/2022
0,00 € Mgr. Jana Valentová Slovenská inšpekcia životného prostredia
19. Január 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
6/2022
0,00 € Ing. Iveta Časnochová Slovenská inšpekcia životného prostredia