Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Poistná zmluva
341
18 907,56 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA
342
1 528,71 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
15. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb krvnej banky
337
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o dodávke elektriny
18022023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu
335
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. Február 2023
Rámcová dohoda
332
83 656,80 € MEDWIN s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. November 2022
Poistná zmluva
313
5 248,80 € MSIG Insurance Europe AG Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Január 2023
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI
327
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
322
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
11. December 2022
Mandátna zmluva
315
0,00 € MODEZ JR, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
11. December 2022
Servisná zmluva
SK-S-0106/2022
1 671,60 € GUTTA Slovakia spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. December 2022
Zmluva o preprave dopravnou zdravotnou službou
321
0,00 € DZS - M.K.TRANS, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2022
Zmluva o servisnej činnosti
324
109 136,16 € Siemens Healthcare s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1730
5 000,00 € Jozefína Dávidová Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1930
5 000,00 € Lucia Feňová Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2030
5 000,00 € Zuzana Špáková Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
17. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
0007
5 000,00 € Katarína Kiliková Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby profylaktiky, servisu, údržby, servisnej pohotovosti a skladovej pripravenosti náhradných dielov pre Komunikačný systém MEDICALL a Telefónnu ústredňu Siemens HiPath 3800
1992022
4 982,40 € VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. August 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÝCH SLUŽIEB V OBLASTI NEMOCNIČNEJ HYGIENY A EPIDEMIOLÓGIE
622022
15 000,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z-302021BPF4-546/2022
249 057,73 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Východoslovenský onkologický ústav, a.s.