Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Servisná zmluva č. SK-S-0119/2024
424
1 548,00 € GUTTA Slovakia spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní starostlivosti a servisných služieb
425
12 096,00 € Tatramed Software s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. Apríl 2024
Poistná zmluva
418
Doplnená
50 646,80 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Marec 2024
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK VO VZŤAHU K PRÁCI
404.
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
13. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
395
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. December 2023
Servisná zmluva
380
1 671,60 € GUTTA Slovakia spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. December 2023
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI
384,
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
3. August 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti nemocničnej hygieny a epidemiológie
362
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. August 2023
Poistná zmluva
8004024907
Doplnená
8 382,49 € ČSOB Poisťovňa ,a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
7. August 2023
Zmluva o dielo
364
Doplnená
83 280,00 € proARP s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. Júl 2023
Zmluva o dielo
02/05/2023
1 845,88 € SYTELI, s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Marec 2023
Poistná zmluva
341
Doplnená
18 907,56 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA
342
Doplnená
1 528,71 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
15. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb krvnej banky
337
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o dodávke elektriny
18022023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu
335
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. Február 2023
Rámcová dohoda
332
83 656,80 € MEDWIN s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. November 2022
Poistná zmluva
313
5 248,80 € MSIG Insurance Europe AG Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
9. Január 2023
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI
327
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
322
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.