Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 698/6453/2024
698/6453/2024
164,61 € jezný Juraj rod. Jezný Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 699/6453/2024
699/6453/2024
221,80 € Duda Tomáš rod. Duda Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba
301/6153/2024
2 640,92 € Remeň Petr Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba
309/6153/2024
41,19 € Bucko Anton Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Kúpna zmluva - Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba
302/6153/2024
2 328,11 € Manduch Milan Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 695/6453/2024
695/6453/2024
1,62 € Herčútová Eva rod. Stanová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 696/6453/2024
696/6453/2024
13,07 € Hlušeková Anita Mgr. rod. Antalová Slovenská správa ciest, Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 697/6453/2024
697/6453/2024
6,54 € Antal Peter rod. Antal Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Máj 2024
Dohoda o umiestnení IS v cestnom telese cesty I. triedy
694/2320/2024
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Máj 2024
Dohoda o umiestnení IS v cestnom telese cesty I. triedy
693/2320/2024
0,00 € Obec Slovenské Kľačany Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok PO - 10424/6253/2024
612/6253/2024
438,20 € Obec Beňuš Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Kúpna zmluva - 10062/1120/2023
214/1120/2024
73 708,99 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2309/6253/2023
1 546,31 € Kerner Roman Ing. Arch. Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2338/6253/2023
2 352,90 € Karlík Martin Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2339/6253/2023
470,58 € Michálechová Eva JUDr. Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2345/6253/2023
188,11 € Dóková Irena Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2346/6253/2023
188,11 € Lipčeiová Jana Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
35/6253/2024
547,70 € Kerner Roman Ing. Arch. Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
52/6253/2024
6,60 € Dóková Irena Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
53/6253/2024
6,60 € Lipčeiová Jana Slovenská správa ciest, Bratislava