Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
65/6253/2024
33,99 € Karlík martin Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
I/ Beňuš - rekonštrukcia mosta ev.č. 66-112 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovdaní a prevzatí ojektov
199/6260/2024
55 492,45 € Obec Beňuš Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Stavebné práce na stavbe I/51 a II/511 Vráble, križovatka
673/6160/2024
2 278 385,00 € ViOn, a. s. Zlaté Moravce Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
327/6353/2024
4,57 € Babčák Stanislav Ing.. rod. Babčák Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
328/6353/2024
13,70 € Bodík Peter rod. Bodík Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
332/6353/2024
1,14 € PETEJOVÁ Alžbeta rod. Balentová Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
334/6353/2024
2,38 € Dzurendová Katarína rod. Chochulová Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
346/6353/2024
1,13 € Mondíková Rubická Radoslava Ing. rod. Rubická Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok PO - 10421/6353/2024
595/6353/2024
35,72 € Urbárske spoločenstvo-pozemkové spoločenstvo Dlhá Lúka Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 10477/6353/2024
662/6353/2024
34 769,88 € Sabol Vladislav rod. Sabol Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 463/1557/NOPIS-BB/2024 - 10492/6253/2024
682/6253/2024
91,46 € Trnovec Michal rod. Trnovec Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 460/1557/NOPIS-BB/2024 - 10491/6253/2024
681/6253/2024
30,49 € Trnovec Tomáš MUDR. rod. Trnovec Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 466/1557/NOPIS-BB/2024 - 10493/6253/2024
683/6253/2024
17,93 € Trnovec Tomáš MUDR. rod. Trnovec Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 469/1557/NOPIS-BB/2024 - 10494/6253/2024
684/6253/2024
53,80 € Trnovec Michal rod. Trnovec Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 478/1557/NOPIS-BB/2024 - 10495/6253/2024
685/6253/2024
290,95 € Rezáková Zuzana Mgr. rod. Martinovičová Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 483/1557/NOPIS-BB/2024 - 10496/6253/2024
686/6253/2024
1 178,22 € Šinglerová Miriama PhDr. rod. Šinglerová Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 495/1557/NOPIS-BB/2024 - 10497/6253/2024
687/6253/2024
5 347,44 € Barta Vladimír rod. Barta Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 496/1557/NOPIS-BB/2024 - 10498/6253/2024
688/6253/2024
5 649,00 € Krajčovic Vladimír a manž. Krajčovic Angelika rod. Šponiarová Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 679/6453/2024
679/6453/2024
Doplnená
60,75 € Pavlíková Jozefína rod. Staňová Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV PO - 678/6453/2024
678/6453/2024
2 862,60 € Hranipex, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava