Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
46/6253/2024
23,63 € Molnárová Ivana Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
59/6253/2024
20,51 € Španielková Marta Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
76/6253/2024
605,92 € Danková Mária Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
77/6253/2024
66,22 € Hegedüš Štefan Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
89/6253/2024
35,94 € Kiapešová Miroslava PhDr Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
83/6253/2024
385,59 € Görner Vladimír Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Máj 2024
Obnova PDZ na obmedzenie rýchlosti kamiónov v klesaní na úseku cesty I/59 Donovaly - Staré Hory
677/5120/2024
47 448,00 € BETAMONT s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť II., čiastková zmluva na podzákazku- I/78 Zubrohlava
672/5120/2024
119 622,04 € MBM - GROUP, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva pozemok - 10002/6232/2024
671/6232/2024
61,86 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 670/6453/2024
670/6453/2024
17,10 € Klubica Pavol rod. Klubica Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 669/6453/2024
669/6453/2024
956,46 € Klubica Pavol rod. Klubica Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 668/6453/2024
668/6453/2024
89,91 € Giertli Miroslav rod. Giertli Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2301/6253/2023
1 196,54 € Molnárová Ivana Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2325/6253/2023
463,13 € Kršňa Peter Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2315/6253/2023
108,55 € Caban Dušan Mgr Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2299/6253/2023
1 196,54 € Klincko Peter Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2324/6253/2023
192,97 € Klincková Želmíra Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2298/6253/2023
1 196,54 € Klincko Michal Mgr. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve PO - 10454/6253/2024
624/6253/2024
0,00 € Obec Brusno Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 10435/6253/2024
614/6253/2024
2 722,43 € Obec Brusno Slovenská správa ciest, Bratislava