Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 669/6453/2024
669/6453/2024
956,46 € Klubica Pavol rod. Klubica Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 668/6453/2024
668/6453/2024
89,91 € Giertli Miroslav rod. Giertli Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2301/6253/2023
1 196,54 € Molnárová Ivana Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2325/6253/2023
463,13 € Kršňa Peter Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2315/6253/2023
108,55 € Caban Dušan Mgr Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2299/6253/2023
1 196,54 € Klincko Peter Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2324/6253/2023
192,97 € Klincková Želmíra Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2298/6253/2023
1 196,54 € Klincko Michal Mgr. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve PO - 10454/6253/2024
624/6253/2024
0,00 € Obec Brusno Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 10435/6253/2024
614/6253/2024
2 722,43 € Obec Brusno Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2300/6253/2023
3 782,58 € MIšovicová Eva Mgr Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2316/6253/2023
69,47 € Demoč Miroslav Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2330/6253/2023
28,95 € Matušková Monika Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2320/6253/2023
92,63 € Gášparová Andrea Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO ()
2303/6253/2023
165,40 € Žáry Juraj PhDr. Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Máj 2024
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa vykonávať odborný autorský dohľad na stavbe I/51 a II/511 Vráble, križovatka
674/6151/2024
11 750,40 € R- PROJECT INVEST s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Máj 2024
I/72 Hnúšťa - Modernizácia vybraných úsekov ciest I.tr. v BB kraji 2. etapa
308/6260/2024
14 114,00 € Mesto Hnúšťa Slovenská správa ciest, Bratislava
9. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 660/6453/2024
660/6453/2024
80,53 € Džúrová Jana Ing. rod. Džúrová Slovenská správa ciest, Bratislava
7. Máj 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 11707/6353/2023
2096/6353/2023
305 991,72 € Jaroslav Mráz rod. Mráz, Milan Borovský rod. Borovský, Jozef Borovský rod. Borovský, Mgr. Jaroslava Imrichová rod. Vavráková, Alžbeta Forgáčová rod. Borovská, Vincent Forgáč rod. Forgáč, Mária Mešterová rod Bertová, Mária Borovská rod. Borovská a ďalší Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Máj 2024
Zmluva o zriadení VB č. 477/1557/NOPIS-BB/2024 - 10455/6253/2024
638/6253/2024
290,95 € Martinovič Daniel rod. Martinovič Slovenská správa ciest, Bratislava