Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu č. 55/ON-2023
CPPO_ZM_55-ON-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Slovenská pošta, a.s.
18. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 100/MP-2023
CPPO_ZM_100-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mária Hajníková
14. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. 32/ON-2023
CPPO_ZM_32-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Júl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-VO-6-010-2023_2023
214,20 € Miloš Valentko Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-53-013-PR_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Šport team
10. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-014_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Bliščák
10. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-014_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Kucer
10. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ZBH7-101-003/2023
38,00 € Ministerstvo vnútra SR (ZbHaZZ) Ivan Sokolovič
7. Júl 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_95-MP-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
6. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-63-012-PR_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ -PO) Obec Štrba
4. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-74-006-PR_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) GOLD WING CLUB SLOVAKIA
4. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43_012_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ -PO) Vladimír Bachleda
30. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 07/2010/OE
CPPO_D01_07-2010-OE _2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Zväz Rusínov – Ukrajincov Slovenskej republiky
30. Jún 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_96-MP-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
30. Jún 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_94-MP-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
29. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 74/MP-2023
CPPO_ZM_74-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
28. Jún 2023
Dohoda o náhrade škody č. 93/MP-2023
CPPO_ZM_93-MP-2023_2023
330,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Július Konček
28. Jún 2023
Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 27/2012
CPPO_D12_27-2012_2023
0,00 € Mesto Giraltovce Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
23. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
CPPO_ZM_90-MP-2023_2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
19. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 84/MP-2023
CPPO_ZM_84-MP-2023_2023
0,00 € Mesto Poprad Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)