Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-159-2024_2024-ŠR
0,00 € Ondrej Franců Športové centrum polície
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-160-2024_2024-ŠR
0,00 € Nina Klasová Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-141-2024_2024-ŠR
0,00 € Oliver Šebesta Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-142-2024_2024-ŠR
0,00 € Sára Pitoňáková Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-143-2024_2024-ŠR
0,00 € Samuel Sakál Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-144-2024_2024-ŠR
0,00 € Katarína Pitoňáková Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-145-2024_2024-ŠR
0,00 € Adam Hagara Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-147-2024_2024-ŠR
0,00 € Dominik Žilinčár Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-148-2024_2024-ŠR
0,00 € Filip Miča Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-149-2024_2024-ŠR
0,00 € Matúš Fabian Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-150-2024_2024-ŠR
0,00 € Dárius Čorba Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-151-2024_2024-ŠR
0,00 € Filip Burdátš Športové centrum polície
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-152-2024_2024-ŠR
0,00 € Dominik Okša Športové centrum polície
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-122-2024_2024-ŠR
0,00 € Martin Švitel Športové centrum polície
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-123-2024_2024-ŠR
0,00 € Matej Szigl Športové centrum polície
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-124-2024_2024-ŠR
0,00 € Daniel Chovanec Športové centrum polície
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-125-2024_2024-ŠR
0,00 € Tomáš Korček Športové centrum polície
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-126-2024_2024-ŠR
0,00 € Tomáš Polach Športové centrum polície
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-127-2024_2024-ŠR
0,00 € Ondrej Grellneth Športové centrum polície
23. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-128-2024_2024-ŠR
0,00 € Adam Kozár Športové centrum polície