Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2019
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-124-2019_2019
24 960,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
16. Október 2020
Kúpna zmluva č. 1/2020-N
SCP_ZM_1-2020-N_2020
121 410,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
16. Október 2020
Kúpna zmluva č. 2/2020-N
SCP_ZM_2-2020-N_2020
30 060,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
28. September 2021
Kúpna zmluva č. 1/2021-N
SCP_ZM_1-2021-N_2021
100 194,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
19. September 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. OVO2-2018/000592-1/2
SCP_ZM_SCP-63-2022_2022
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
19. September 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. OVO2-2018/000592-2/2
SCP_ZM_SCP-63-1-2022_2022
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
15. December 2014
Kúpna zmluva
SSR_ZM_SSR-123-2014_2014
105 240,00 € ERIK JV s.r.o., Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
16. Október 2017
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-83-2017_2017
0,00 € ERIK JV s.r.o., Športové centrum polície
16. Október 2017
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-84-2017_2017
0,00 € ERIK JV s.r.o., Športové centrum polície
22. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-43-2019_2019
0,00 € Erik Varga Športové centrum polície
4. Jún 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-48-2020_2020
0,00 € Erik Varga Športové centrum polície
11. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-36-2021_2021
0,00 € Erik Varga Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-58-2021_2022
0,00 € Erik Varga Športové centrum polície
4. September 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-42-2018_2018
0,00 € Erik Vlček Športové centrum polície
3. September 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-32-2018_2018
0,00 € Filip Marinov Športové centrum polície
7. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-24-2019_2019
0,00 € Filip Marinov Športové centrum polície
13. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-21-2020_2020
0,00 € Filip Marinov Športové centrum polície
7. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-18-2021_2021
0,00 € Filip Marinov Športové centrum polície
21. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-80-2021_2022
0,00 € Filip Marinov Športové centrum polície
12. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-5-2023_2023
0,00 € Filip Marinov Športové centrum polície