Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-24-2018_2018
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
4. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-47-2019_2019
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
14. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-23-2020_2020
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
8. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-26-2021_2021
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
21. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-85-2021_2022
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
12. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-8-2023_2023
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
3. September 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-39-2018_2018
0,00 € František Fecko Športové centrum polície
29. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného vozidla
SCP_ZM_SCP-2-16-2019_2019
0,00 € František Fecko Športové centrum polície
3. Marec 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-38-2020_2020
0,00 € František Fecko Športové centrum polície
12. Júl 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-52-2021_2021
0,00 € František Fecko Športové centrum polície
20. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-71-2021_2022
0,00 € František Fecko Športové centrum polície
11. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-2-2023_2023
0,00 € František Fecko Športové centrum polície
24. November 2011
Zmluva o pripojení
6138145889
266,76 € GTS Slovakia a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
8. Apríl 2013
Zmluva o pripojení
SSR_ZM_6138145889-2_2013
Doplnená
266,76 € GTS Slovakia, s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
11. Júl 2012
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SSR_ZM_SSR-71-2012_2012
0,00 € HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
8. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-26-2019_2019
0,00 € Hubert Andrzej Olejnik Športové centrum polície
19. September 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-52-2018_2018
0,00 € Hubert Olejník Športové centrum polície
6. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
SCP_ZM_SCP-33-2019_2019
0,00 € IMUNOSPORT, s.r.o. Športové centrum polície
2. Január 2020
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
SCP_ZM_SCP-137-2019_2020
0,00 € IMUNOSPORT, s.r.o. Športové centrum polície
28. Január 2021
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
SCP_ZM_SCP-26-2021_2021
0,00 € IMUNOSPORT, s.r.o. Športové centrum polície