Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
k.ú. Rimavské Brezovo, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod pripravovanou stavbou: Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava
346/2024-BB
422,96 € Elena Mojzis SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. Jún 2024
k.ú. Rimavské Brezovo, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod pripravovanou stavbou: Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava
347/2024-BB
14,00 € Mgr. Božena Hrušková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. Jún 2024
k.ú. Spišské Bystré, majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod vodným tokom Bystrá
348/2024-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. Jún 2024
k.ú. Klin nad Bodrogom, majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod vodným tokom Bodrog
349/2024-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
322/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Gábor Bagári
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
330/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Babic
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
331/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Krištof
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
332/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Peter Sloboda
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
333/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Balko
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
334/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Belo Buocik
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
335/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Borák
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
337/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Vlčko
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
336/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrea Beňová
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
338/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Dudok
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
339/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rudolf Matejík
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
340/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Roland Takács
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
341/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tamás Kovács
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
342/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Gabriela Nagyová
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
343/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Roman Križma
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
350/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RNDr. Danica Biroš Hronská, PhD.