Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Martin, zriadenie vecného bremena na parcele EKN 3523/2, LV č. 8019 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "ATLETICKÝ A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, ul. Červenej armády, Martin - I. etapa Atletický štadión, ul. Československe
2197/2023-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2164/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marian Herberger
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2165/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Boris Heizer
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2166/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marian Herberger
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2167/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Mária Horváthová
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2168/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rudolf Igari
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2169/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rudolf Illés
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2170/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Juraj Jakus
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2171/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jaroslav Jalakša
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2172/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrej Jerábek
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2173/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ľudovít Kelemen
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2174/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Koczkás
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2175/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Otto Koczó
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2176/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Kovács
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2177/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Kovalcsik
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2178/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik József Krajcsík
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2179/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ádám Mészáros
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2180/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Mészáros
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2181/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Mészáros
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2183/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vladimír Petráš