Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o prenájme ZBB23000845 - prenájom pásového rýpadla MINI
2201/2023-BB
0,00 € Zeppelin SK s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. September 2023
Zmluva o dielo - Hriadky, UT Trnávka - oprava stavidiel
2203/2023-TV
25 096,80 € RENOMAG SLOVAKIA s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2125/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Lóránt Álló
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2126/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrea Bajcsyová
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2127/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Bertalan
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2128/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zoltán Bíró
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2129/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Brezovský
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2130/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mikuláš Buc
14. September 2023
Kúpna zmluva - odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, pravobrežná hrádza od r.km 4,300 do r.km 6,100
2132/2023-TV
129,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Neckár
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2131/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Robert Csiba
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2133/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zoltán Csizik
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2134/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Anton Csörgő
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2135/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Csörgő
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2136/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Matej Derzsi
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2139/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vasiľ Iskajc
14. September 2023
Kúpna zmluva - odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, ľovobrežná hrádza od r.km 10,370 do r.km 13,000
2138/2023-TV
189,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Krajník KRAJNIK
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2137/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Adriana Derzsiová
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2140/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2141/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Attila Fekete
14. September 2023
Kúpna zmluva - odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, ľavobrežná hrádza od r.km 5,000 do r.km 5,500
2142/2023-TV
36,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Krajník KRAJNIK