Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Kúpna zmluva - odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, pravobrežná hrádza od r.km 4,300 do r.km 6,100
2132/2023-TV
129,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Neckár
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2131/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Robert Csiba
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2133/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zoltán Csizik
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2134/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Anton Csörgő
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2135/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Csörgő
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2136/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Matej Derzsi
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2139/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vasiľ Iskajc
14. September 2023
Kúpna zmluva - odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, ľovobrežná hrádza od r.km 10,370 do r.km 13,000
2138/2023-TV
189,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Krajník KRAJNIK
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2137/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Adriana Derzsiová
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2140/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2141/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Attila Fekete
14. September 2023
Kúpna zmluva - odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, ľavobrežná hrádza od r.km 5,000 do r.km 5,500
2142/2023-TV
36,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Alexander Krajník KRAJNIK
14. September 2023
Dohoda - Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2143/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ivan Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2144/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ivan Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2145/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2147/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Csaba Fenes
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2146/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vojtech Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2148/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavol Haramia
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2162/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Norbert Hegedús
12. September 2023
Zmluva o dielo - Oravská Polhora - úprava toku Polhoranka, geometrický plán a výkupový elaborát
2152/2023-RK
7 920,00 € projekt-GEO s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik