Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Mýto pod Ďumbierom, za účelom realizácie stavby "KAVIAREŇ A SNACK BAR LA PIER"
499/2024-BB
2,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Denisa Gašparíková
1. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Mlynárce, za účelom realizácie stavby "Obchodný dom XXXLutz Nitra"
500/2024-PN
42,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RAS Immobilien SK s.r.o.
1. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Šaľa, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Revitalizácia lesoparku - SO 05 Prípojky a SO 02 Verejné osvetlenie"
503/2024-PN
300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Šaľa
1. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
504/2024-BA
300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Kristian Kandaras
1. Júl 2024
Zmluva o dielo - VS Ružín I - sanácia prievlakov pod žeriavovou dráhou nad výtokmi TG1 a TG2 (oprava betónov na výtoku turbín TG 1 a TG 2)
502/2024-KE
167 890,02 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Júl 2024
Dodatok č. 1 k ZoD "Ruská Nová Ves, Soľný potok, rkm 6,200 - 6,300 stabilizácia ľavej brehovej čiary (zrubové opevnenie)" - naviac práce
505/2024-KE
19 181,87 € PEhAES, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Júl 2024
Zmluva o spolupráci - Výrub drevín a následný predaj drevnej hmoty nachádzajúcich sa na parcele E KN č. 19781, v k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava - Staré mesto, na pravom brehu vodného toku Vydrica
501/2024-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik STUDNIČKA DEVELOPMENT s.r.o.
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
460/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Norbert Tóth
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
459/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Talán
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
456/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zsolt Bodon
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
457/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Lipták
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
458/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Švihla
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
455/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Robert Bôžik
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
446/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marek Trávniček
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
445/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Vida
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
444/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Šotek
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
443/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ondrej Šlachtovský
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
438/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Gréč
1. Júl 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
442/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ladislav Bojko
28. Jún 2024
Dodatok č.1 k Partnerskej dohode k projektu s názvom "Obnova mokradí - jazero Veľká Krčava a Žitavský luh"
245/2024-PR
0,00 € Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, občianske združenie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik