Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Filice,C KN č. 182 na LV 326 za účelom realizácie "SO 11-33-02 Železničná estakáda v žkm 192,819" v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice
2206/2023-KE
83,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Železnice Slovenskej republiky
18. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Ivanovce, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 1221, LV č. 211 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Nízkoenergetický rodinný dom novostavba"
2207/2023-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marek Janega
18. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Melčice, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 1574/2, LV č. 395 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rodinný dom - novostavba"
2208/2023-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Daniela Kollerová
18. September 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Milochov, prenájom časti pozemkových nehnuteľností za účelom individuálnej rekreácie pri VN Nosice
2200/2023-PN
391,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Anton Hošták, MBA
18. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Záblatie, zriadenie vecného bremena na parcele EKN 423/34, LV č. 1429 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Arete Park Trenčín, Hala 1"
2199/2023-PN
2 090,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ARETE Trencin, s.r.o.
18. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Záblatie, zriadenie vecného bremena na parcele EKN 423/34, LV č. 1429 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Vstup na pozemok a nový most ponad Zlatovský kanál"
2198/2023-PN
2 522,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ARETE Trencin s.r.o.
18. September 2023
Kúpna zmluva - k.ú. Horné Mýto, LV č. 1274, majetkovoprávne usporiadanie pod stavbou Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského remana z Váhu, II. etapa, 2 časť (Horné Mýto) v rozsahu GP číslo 38/2019
2195/2023-BA
129 449,94 € Ing. Miroslav Rapi SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18. September 2023
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu - k.ú. Ožďany, LV č. 757, majetkovoprávne usporiadanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2022 pozemkov pod vodnou stavbou Akumulačná nádrž Ožďany
2196/2023-BB
643,83 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Eva Toldyová
18. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Martin, zriadenie vecného bremena na parcele EKN 3523/2, LV č. 8019 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "ATLETICKÝ A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, ul. Červenej armády, Martin - I. etapa Atletický štadión, ul. Československe
2197/2023-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2164/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marian Herberger
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2165/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Boris Heizer
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2166/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marian Herberger
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2167/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Mária Horváthová
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2168/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rudolf Igari
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2169/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rudolf Illés
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2170/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Juraj Jakus
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2171/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jaroslav Jalakša
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2172/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrej Jerábek
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2173/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ľudovít Kelemen
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2174/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Koczkás