Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
338/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Dudok
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
339/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rudolf Matejík
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
340/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Roland Takács
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
341/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tamás Kovács
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
342/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Gabriela Nagyová
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
343/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Roman Križma
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
350/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RNDr. Danica Biroš Hronská, PhD.
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
345/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Karin Vranská
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
344/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Attila Vass
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
351/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Škrha
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
352/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Droppa
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
353/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Uhrin
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
354/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zdenko Uhrin
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
355/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Benjamín Bocskorás
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
356/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Daniel Karabinoš
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
357/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Kovalický
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
358/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tamás Baráti
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
359/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Aleš Haládik
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
360/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Jelen
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
361/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Anton Zábudlý